הבדלים בין גרסאות בדף "לוחמי חרות ישראל"

 
מימוש האידאולוגיה הנ"ל היה בעזרת פעולות טרור והתנקשות כנגד נציגי השלטון הבריטי כגון חיילים שוטרים ותחנות משמר וצבא בריטי.
הארגון פעל בעיקר במרכז הארץ: ירושלים ותל אביב . למרות שחלק מהאידאולוגיה של הארגון היתה הפרחת בשממה, לא הקים הארגון שום ישוב בארץ.
 
המנון לח"י, "[[חיילים אלמונים]]", נכתב על ידי אברהם שטרן, מייסד ומפקד הלח"י (קודם להקמת הלח"י שימש המנון זה את האצ"ל).