הבדלים בין גרסאות בדף "מפל הטמפרטורה באטמוספירה"

 
===מפל הסביבה===
מפל הטמפרטורה של הסביבה (ELR - environmental lapse rate) מבטא את שינוי הטמפרטורה של האטמוספירה עם הגובה בזמן ובמקום נתונים. [[הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית]] מגדיר סטנדרט אטמוספירה בינלאומי (international standart atmosphere - ISA) של מפל טמפרטורה סביבתי בשיעור 6.49°C ל-1000 מטרים עד גובה של 11 ק"מ. מ-11 ק"מ עד 20 ק"מ, הטמפרטורה קבועה פחות או יותר ועומדת על 56.5°C. סטנדרט אטמוספירי זה אינו מתייחס ללחות. בפועל, מפל הטמפרטורה אינו תמיד עקבי, ויורד עם הגובה. למשל, עשויה להיות שכבת אינוורסיה, שבה הטמפרטורה עולה עם הגובה.
=== EnvironmentalDry adiabatic lapse rate ===
מפל טמפרטורה אדיאבטי יבש מתאר את ירידת הטמפרטורה עם הגובה של חבילת אוויר יבש או אוויר שאינו רווי (כלומר מתחת ל-100% לחות, כאשר הטמפרטורה גבוהה מנקודת הטל) בתנאים אדיאבטיים. תהליך אדיאבטי הוא תהליך שבו אין חילוף חום בין חבילת האוויר לסביבה. ניתן להניח שתהליך אדיאבטי אכן מתרחש, מאחר שמוליכות החום של האוויר נמוכה, וגופי האוויר הן גדולות מאוד, כך שמעבר החום באמצעות הולכה קטן מאוד, וניתן להזנחה.
The '''environmental lapse rate''' (ELR), is the rate of decrease of temperature with altitude in the stationary atmosphere at a given time and location. As an average, the [[International Civil Aviation Organization]] (ICAO) defines an international standard atmosphere (ISA) with a temperature lapse rate of {{nowrap|6.49 K(°C)/1,000 m}}{{Citation needed|date=August 2011}} {{nowrap|(3.56 °F}} or {{nowrap|1.98 K(°C)/1,000 Ft)}} from sea level to 11 km {{nowrap|(36,090 ft)}}. From 11 km {{nowrap|(36,090 ft}} or {{nowrap|6.8 mi)}} up to 20 km {{nowrap|(65,620 ft}} or {{nowrap|12.4 mi)}}, the constant temperature is {{nowrap|−56.5 °C}} {{nowrap|(−69.7 °F)}}, which is the lowest assumed temperature in the ISA. The [[ICAO Standard Atmosphere|standard atmosphere]] contains no moisture. Unlike the idealized ISA, the temperature of the actual atmosphere does not always fall at a uniform rate with height. For example, there can be an [[Temperature inversion|inversion]] layer in which the temperature increases with altitude.
 
תחת תנאים אלו, אוויר נוסק (מקונבקציה, למשל) מתרחב, מפאת הלחץ הקטן עם הגובה. חבילת האוויר המתרחבת דוחפת את האוויר המקיף אותה ומבצעת [[עבודה (פיזיקה)|עבודה]]. מאחר והתהליך הוא אדיאבטי, אין חילוף חום, החבילה מאבדת אנרגיה פנימית, והטמפרטורה יורדת בשיעור של 9.8°C לק"מ. התהליך ההפוך מתרחש עם ירידת חבילת אוויר.
 
=== Dry adiabatic lapse rate ===
[[File:Emagram.GIF|thumb|350px|right|[[Emagram]] diagram showing variation of dry adiabats (bold lines) and moist adiabats (dash lines) according to pressure and temperature]]
The '''dry adiabatic lapse rate''' (DALR) is the rate of temperature decrease with height for a [[air parcel|parcel]] of dry or unsaturated air rising under adiabatic conditions. Unsaturated air has less than 100% [[relative humidity]]; i.e. its actual temperature is higher than its [[dew point]]. The term ''adiabatic'' means that no heat transfer occurs into or out of the parcel. Air has low [[thermal conductivity]], and the bodies of air involved are very large, so transfer of heat by [[heat conduction|conduction]] is negligibly small.
 
Under these conditions when the air rises (for instance, by [[Atmospheric convection|convection]]) it expands, because the pressure is lower at higher altitudes. As the air parcel expands, it pushes on the air around it, doing [[Work (thermodynamics)|work]] (thermodynamics). Since the parcel does work but gains no heat, it loses [[internal energy]] so that its temperature decreases. The rate of temperature decrease is {{nowrap|9.8 °C/km}} ({{nowrap|5.38 °F}} per 1,000&nbsp;ft) (3.0°C/1,000&nbsp;ft). The reverse occurs for a sinking parcel of air.<ref name="DLA">Danielson, Levin, and Abrams, ''Meteorology'', McGraw Hill, 2003</ref>