פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הוסר בית אחד ,  לפני 6 שנים
 
==סיכום ולקחים==
למרות תבוסתו המוחצת של חניבעל בקרב זאמה, ההיסטוריונים ליוויוס ופוליביוס, שכתביהם משמשים מקור עיקרי לתולדות המלחמה הפונית השנייה, חלקו לחניבעל שבחים רבים על הדרך בה ניהל את הקרב, (אולי במטרה להאדיר את ניצחונו של סקיפיו במערכה, נגדו) וכתבו שאף מצביא אחר לא היה מסוגל לנהל את הקרב בצורה טובה יותר. אולם בחינה של מהלכי הקרב על פי התיאור שלהםתיאורם, מעלה מספר סימני שאלה ביחס לדרך ניהול הקרב על ידיוידי חניבעל.
 
לא ברור מדוע חניבעל בחר חניבעל לערוך את חיל הרגלים שלו בשלושה קווים נפרדים, שלא סיפקו סיוע הדדי זה לזה, במקום לרכז את רובמרבית חייליו בקו אחד, ולשמור חלק קטן יחסית מכוחו בעתודה, לצורך התערבות בנקודות המשבר של הקרב. כך נהג חניבעל ברוב הקרבות הגדולים, שניהל במערכה באיטליה. הסבר אפשרי אחד לכך הוא, שחניבעל לא סמך על הכוחות, שלא היוו חלק מהצבא שהחזיר עימו מאיטליה, ולכן החליט להשתמש בהם בתור "בשר תותחים", להתיש את צבאו של סקיפיו, בעוד הוא שומר בעתודה את וותיקי צבאו, שנועדו להכריע את הקרב.
 
אולם בפועל, הצורה בה פרס חניבעל את צבאו, והעובדה שכל אחד משלושת הקווים של צבאו לחם בנפרד, מבלי שקיבל סיוע מהדרגים שניצבו מאחריו, גרמו לכך שהוא לא ניצל את העדיפות המספרית המשמעותיתהניכרת, שהייתה לכוחות הרגלים שלו על הלגיונות הרומיים, שניצבו מולם, ואיפשר לסקיפיו להביס את כוחותיו בזה אחר זה. המצביא הרומאי סקיפיו, לעומתו, צפה מראש את מהלכיו של חניבעל, ניהל את הקרב בצורה מושכלת, ולא היסס להשתמש במוניפולים, שהוצבו בקו השני והשלישי של הלגיונות שלו, כדי לתגבר את החיילים בקו הראשון במקרה הצורך, וליצור עדיפות כוחות מקומית.
 
למעשה ניתן לומר, שבמקום קרב אחד, קרב זאמה הורכב משלושה קרבות שהתנהלו בנפרד, שבכל אחד מהם השתתף רק חלק מצבאו של חניבעל, בעוד הכוחות הנותרים צופים מהצד, מבלי להתערב במערכה.
 
==ראו גם==