הבדלים בין גרסאות בדף "מפל הטמפרטורה באטמוספירה"

|-
|align=right|<span style="vertical-align:-10%;"><math>\Gamma_w</math></span>
| align="leftright" |מפל הטמפרטורה האדיאבטי הלח, ביחידות של K/m
|-
|align=right|<span style="vertical-align:-55%;"><math>g</math></span>
| align="leftright" |תאוצת הגרביטציה 9.8076&nbsp;m/s<sup>2</sup>
|-
|align=right|<span style="vertical-align:-10%;"><math>H_v</math></span>
| align="leftright" |אנתלפיית אידוי של מים 2260000 J/kg
|-
|align=right|<span style="vertical-align:-15%;"><math>r</math></span>
| align="leftright" |היחס בין מסת אדי המים ליחס האוויר היבש 6219897 kg/kg
|-
|align=right|<span style="vertical-align:+15%;"><math>R</math></span>
| align="leftright" |קבוע הגז האוניברסלי 8,314 J mol<sup>−1</sup> K<sup>−1</sup>
|-
|align=right|<span style="vertical-align:+20%;"><math>M</math></span>
| align="leftright" |המשקל המולקולרי של הגז ביחידות kg/kmol. עבור אוויר יבש: 28.9635; עבור אדי מים: 18.015
|-
|align=right|<math>R/M</math>
| align="leftright" |קבוע גז מסוים, מסומן <math>R_s</math>
|-
|align=right|<math>R_{sd}</math>
| align="leftright" |קבוע גז עבור אוויר יבש 287 J kg<sup>−1</sup> K<sup>−1</sup>
|-
|align=right|<math>R_{sw}</math>
| align="leftright" |\קבוע הגז עבור אדי מים 462 J kg<sup>−1</sup> K<sup>−1</sup>
|-
|align=right|<span style="vertical-align:-10%;"><math>\epsilon=\frac{R_{sd}}{R_{sw}}</math></span>
| align="leftright" |היחס חסר המימדים בין קבוע גז של אוויר יבש לבין קבוע הגז של אדי מים 0.6220
|-
|align=right|<span style="vertical-align:+15%;"><math>T</math></span>
| align="leftright" |טמפרטורת האוויר הרווי K
|-
|align=right|<span style="vertical-align:-30%;"><math>c_{pd}</math></span>
| align="leftright" |החום הסגולי של אוויר יבש בלחץ קבוע 1003.5 J kg<sup>−1</sup> K<sup>−1</sup>
|}