הבדלים בין גרסאות בדף "מפל הטמפרטורה באטמוספירה"

|}
 
===מפל טמפרטורה קרינתי GHG/תרמודינמי SS===
===Thermodynamic SS/Radiative GHG lapse rate===
רוברט ה. אסנהיי (Robert H. Essenhigh) developedפיתח aמודל comprehensiveתרמודינמי thermodynamicמקיף modelשל ofמפל theטמפרטורה lapseהמבוסס rateעל basedמשוואות onשוסטר the Schuster-Schwarzschild integralשוורצשילד (S-S), Equationsהמתארות ofדרך Transferמעבר thatקרינה governבאטמוספירה, radiationבהתחשב throughגם theבספיגת atmosphereהקרינה includingעל absorptionידי andגזי radiationחממה by greenhouse gases.,.<ref>{{cite web | title = Prediction from an Analytical Model of: The Standard Atmosphere Profiles of Temperature, Pressure, and Density with Height for the Lower Atmosphere; and Potential for Profiles-Perturbation by Combustion Emissions | author = Robert H. Essenhigh | id=Paper No.03F-44: Western States Section Combustion Institute Meeting: Fall (October) 2003 | url = http://altmine.mie.uc.edu/nuclear/htmfile/atmcombXC.pdf}}</ref><ref>{{cite journal | author = Robert H. Essenhigh"הפתרון |חוזה, titleיחד =עם Predictionהמידע ofהנסיוני theשל Standardהסטנדרט Atmosphere Profiles of Temperatureהאטמוספרי, Pressure,דעיכה andלינארית Densityשל withהטמפרטורה Heightברביעית forעם the Lower Atmosphere by Solution of the (S-S) Integral Equations of Transfer and Evaluation of the Potential for Profile Perturbation by Combustion Emissions | journal = Energy & Fuels | year = 2006 | volume = 20 | pages = 1057–1067 | id = DOI: 10הלחץ.1021/ef050276y | url= http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ef050276y}}</ref> “The solutionבקירוב predictsראשון, inדעיכה agreementלינארית withשל theהטמפרטורה Standardעם Atmosphereהגובה experimentalעד data,הטרופוספירה a(שכבת linearהטרופוספירה decline of the fourth power of the temperatureהנמוכה, T^4, with pressure, P, and, at a first approximation, a linear decline of T with altitude, h, up to the tropopause at about כ-10 km (the lower atmosphere)ק"מ". Theהצפיפות predictedוהלחץ normalizedהמנורמלים densityהחזויים ratioמתאמים andלתוצאות pressureהניסיוניות. ratioסריקאנת' differ and fit the experimental data well.קולן (Sreekanth Kolan) extendedהרחיב Essenhigh'sאת modelהמודל toלתאר includeגם theאת energyמאזן balanceהאנגריה forבשבות the lower and upper atmospheres.האטמוספרה<ref>{{cite web | title = Study of energy balance between lower and upper atmosphere | author = Sreekanth Kolan | year = 2009 | url = http://etd.ohiolink.edu/view.cgi/Kolan%20Sreekanth.pdf?osu1259613805 | publisher = Ohio State University | id = osu1259613805 }}</ref>.
 
== Significance in meteorology ==
The varying environmental lapse rates throughout the Earth's atmosphere are of critical importance in [[meteorology]], particularly within the [[troposphere]]. They are used to determine if the [[air parcel|parcel]] of rising air will rise high enough for its water to condense to form [[cloud]]s, and, having formed clouds, whether the air will continue to rise and form bigger shower clouds, and whether these clouds will get even bigger and form [[cumulonimbus cloud]]s (thunder clouds).