ממשק (תכנות) – הבדלי גרסאות

נוספו 854 בתים ,  לפני 9 שנים
==ממשקים נפוצים==
 
* IImmutable - ממשק שבה להבטיח שלא יהיה ניתן לשנות את המידע שאובייקט מכיל בתוכו. דוגמה לאובייקט כזה הוא הטיפוס String בשפת C#. טיפוס זה מייצג מילה, ומורכב ממערך של אותיות. אין אפשרות לגשת לאינדקס של אות מסוימת מילהבמילה, אינדקס אפס למשל עבור האות הראשונה במילה, ומשם לשנות את האות. טיפוס נתונים זה ניתן לשרשור (חיבור של מילים) או להשמה מחדש, אבל כאמור אין אפשרות לגשת לאות מסוימת במילה ולהחליפה באות אחרת.
* IComparable - ממשק שמבטיח שהאובייקט הוא בר-השוואה יחסית לאובייקטים אחרים מאותו סוג. למשל הטיפוס int מקיים את הממשק, ולפיכך ניתן להשוות בין מספר שלם אחד למשנהו. הממשק מכיל רק מטודה אחת בשם ComparToCompareTo והיא מחזירה מספראחד שלםמשלושה ערכים. אם המספרהערך קטןהמוחזר מאפסהוא 1- אז האובייקט שמשווה את עצמו לאובייקט אחר כפרמטר - קטן מהאובייקט המושווה. אם הערך שווה לאפס אז שני האובייקטים שווים, ואם הערך גדולהוא מאפס1+ אז המצב ההפוך מהמצב הראשון מתקיים.
דוגמה לקוד ב-C#:
<source lang="text">
static void Main(string[] args)
{
int a = 3;
int b = 5;
int c= 3;
 
Console.WriteLine(a.CompareTo(b));
Console.WriteLine(b.CompareTo(a));
Console.WriteLine(a.CompareTo(c));
Console.ReadLine();
}
</source>
בפקודת ההדפסה הראשונה, שואלים למעשה את a אם הוא קטן מ-b. מאחר והתוצאה היא 1- הכוונה לאמת.
בפקודת ההדפסה השנייה, שואלים את b אם הוא קטן מ-a. מאחר והתוצאה היא 1 הכוונה לשקר (b נמצא אחרי a).
בפקודה ההדפסה השנייה, שואלים את a אם הוא קטן מ-c. במקרה זה הם שווים ולכן התוצאה היא 0.
* INotifyPropertyChanged - ממשק שבא להבטיח שאובייקט יעדכן את הסביבה שלו כאשר שדה כלשהו שלו משתנה. הממשק חשוב לטכנולוגיית WPF ול-Binding. אם לאובייקט יש למשל שדה בשם FirstName והוא מוצמד לשדה טקסט של TextBlock, והאובייקט עונה על חוזה (ממשק) זה, אז ברגע שישתנה השדה שלו גם הטקסט על הפקד ישתנה. במילים פשוטות, שינוי של ערך בזיכרון מעדכן את ממשק המשתמש על השינוי שנעשה בו.
 
3,779

עריכות