ויקיפדיה:הכה את המומחה – הבדלי גרסאות

←‏חתונה לפי הכלה: - היסטורית, תנודות לכאן ולכאן
(←‏חתונה לפי הכלה: - היסטורית, תנודות לכאן ולכאן)
 
::אולי האיסור להיות במערכת זוגית עם גויה שאינה מוגדרת כעובדת עבודה זרה לא מוזכר במקרא, אך טקס הקידושין היהודי ודאי לא תקף במקרה זה. [[משתמש:Uziel302|Uziel302]] - [[שיחת משתמש:Uziel302|שיחה]] 13:57, 7 בספטמבר 2013 (IDT)
:::א. לא דיברתי על 'איסורי ביאה' דווקא, אלא על תוקפם של הנישואים, כפי שאתה כותב בשורות האחרונות בתגובתך. מפאת קוצר הזמן לא אוכל להתייחס בהרחבה, אבל מהשורה הראשונה בתגובתך ניכר לא היבנת את הדברים שכתבתי, מלבד התייחסותך בשורות האחרונות הנ"ל. אז בקיצור: ההתייחסות ההלכתית, או ליתר דיוק, הנורמטיבית, איננה אחידה לאורך הדורות. ההתייחסות התלמודית על כל רבדיה, שונה לחלוטין מההתייחסות בתקופת המקרא, ויש בה מרכיב משמעותי של פרשנות - [[תורה שבע"פ]] - ניצניה של היהדות הרבנית.
:::ב. הדברים כלל אינם פשוטים, דווקא על רקע הפסוק שאתה מצטט בדבר "שבעה גויים וכו'". היסטורית, מערכות היחסים עם השכנים היו שונות לגמרי ממה שמשתקף מפסוק זה ומדומיו. בל נשכח שפסוקים אלה נכתבו מתישהו, ע"י מישהו, עם סדר-יום מאוד ברור מבחינה חברתית, דתית, אמונית וכו'. גם תושבי ירושלים [[ארץ שראל בתקופה הפרסית|בתקופה הפרסית]] ידעו על הפסוקים הללו, לפחות החכמים שבהם, ואעפי"כ שלטו כאן נורמות אחרות, עם תנודות לכאן ולכאן. [[משתמש:בנצי|בנצי]] - [[שיחת משתמש:בנצי|שיחה]] 16:49, 7 בספטמבר 2013 (IDT)
 
:::התשובה לשאלה שלך במילה אחת: '''לא'''. ראה ציטוט מתוך הערך [[בג"ץ הנריט אנה קטרינה פונק שלזינגר נגד שר הפנים]]: {{ציטוט|תוכן='''בית המשפט קבע כי לפי חוקי המדינה (בהם חל הדין העברי) אין שמץ של ספק בדבר, כי לנישואין הללו אין כל תוקף חוקי'''. בית המשפט מסתמך על מסכת קידושין:
וכל שאין לה, לא עליו ולא על אחרים, קידושין-הולד כמותה, ואיזה זה, זה ולד שפחה ונכרית
– קידושין, דף ס"ו, ע"ב. נכרית מנלן? אמר קרא: 'לא תתחתן בם'. אשכחך דלא תפסי בה קידושי, ולדה כמותה מנלן? אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: דאמר קרא וכו'.– (קידושין, דף ס"ח, ע"ב). '''לא תתחתן בם: לא תהא לך בם תורת חיתון'''– (רש"י, קידושין שם, ד"ה לא.) היינו - "לא תהא לך בם תורת חיתון" - לא יוכלו להתקיים כל קשרי נישואין בין יהודי ונכרית.}} [[מיוחד:תרומות/46.210.203.65|46.210.203.65]] 15:00, 7 בספטמבר 2013 (IDT)