הבדלים בין גרסאות בדף "מפל הטמפרטורה באטמוספירה"

מ
<math>c_p dT - \alpha dP = 0</math>
 
כאשר ''<math>c_p</math> ''הוא החום הסגולי בלחץ קבוע ו-''<math>\alpha</math> ''הוא ה[[נפח]] הסגולי (הגודל ההפכי ל[[צפיפות החומר|צפיפות]]).
 
בהנחה שהאטמוספירה מצויה ב[[שיווי משקל הידרוסטטי]]:<ref name="LL">Landau and Lifshitz, ''Fluid Mechanics'', Pergamon, 1979</ref>