הבדלים בין גרסאות בדף "תעופה כללית"

 
==סוגי מטוסים בענף==
* '''מטוסי נוסעים קלים''' - מדובדמדובר בדרך כללעל-פי-רוב במטוסים בעלי 4-2 מושבים בעלי ו[[מדחף בעל]] פסיעה קבועה., מטוסים אלו בדרך כללהמוגבלים מוגבליםיותר בזמן השהייה באוויר ובגובה שאליוהטיסה הם יכולים להגיעהמירבי (מקובל לציין את גובהבדרך-כלל 10,000 [[רגל (יחידת מידה)|רגל]] כגובה המרבי למטוסים קלים). לחלקבחלק מהמטוסים הקלים ישמותקנת מערכת דיחוס שמאפשרתהמאפשרת טיסה בגובה רב יותר באמצעות לספקאספקת [[חמצן]] ומאזנתובקרת את הלחץ בין פנים המטוס ל[[אטמוספירתלחץ כדור הארץ|אטמוספירההאוויר]] החיצונית,בפנים אוהמטוס. שניתןבמטוסים להשתמשאחרים, עדיש גבהיםוניתן מסוימיםלהיעזר במיכל חמצן אישי המתחבר לאף בעזרת [[מסכה]], בעת טיסה בגובה רב.
 
* '''מטוסי ריסוס''' - בחקלאותב[[חקלאות]] מתקדמת נצרכים לעתים שירותי [[ריסוס אווירי]] באמצעות [[מטוס]] קל. ה[[חקלאות|חקלאים]] יכוליםהריסוס בדרךהאווירי זומאפשר לרסס שדות גדולים מאוד שהריסוס הקרקעי בהם בלתי אפשרי ולהגיבאו במהירותבלתי רבהכלכלי, עלוכן מחלותלהגיב ומזיקיםבמהירות המתגליםרבה בחלקותלהופעת מחלות החקלאיותבשדות. בישראל קיימותפועלות שתי חברות לריסוס, אווירי: "[[כים ניר]]" ו"תל"מ", שבבעלותןאשר בבעלותן מספר מטוסי ריסוס מיוחדים ובעלי מכלי נוזל ריסוס, ומספר [[שדה תעופה|מנחתים]] (חלקם ייעודיים לענף).
 
* '''[[מטוס כיבוי|מטוסי ומסוקי כיבוי]]''' - הם אמצעי לחימה ב[[שריפת יער|שריפות יער]]. כלי הטיס נושאים עמם [[כימיקלים]], כגון [[מים]], [[קצף]], ו[[תקריש|תקרישים]] או [[חומר מעכב בעירה|חומרים מעכבי בעירה]] שפותחואחרים אשר פותחו במיוחד למטרה זו. שימוש בכלי טיס ייעודי לכיבוי שריפות יער רחבות היקף קיים מאז שנת [[1953]], וזו הדרך היעילה ביותר, פעמים אף היחידה, לנשיאה ופיזור של חומרי כיבוי בתנאי שטח קשיםנרחבים וקשים.
 
* '''מטוסי צילום''' - מדובר בדרך כלל במטוסים קלים שהורכבה בהם מערכת [[צילום]] המאפשרת צילום בזמן אמיתי, וב[[כושר הפרדה|רמת הפרדה]] גבוהה על ידי הטייס או מפעיל אחר.
 
* '''[[מסוק|מסוקים]]''' - מסוקים משמשים בתעופה הכללית למשימות הדרכה ולימוד טיס, צילום, הטסת נוסעים ואף פינוי בהיטס של פצועים ונפגעים. ישנן שתי קטגוריות עיקריות - מסוקי בוכנה ומסוקי טורבינה (סילון). בגלל מחירם הנמוך יחסית משמשים מסוקי הבוכנה בעיקר להדרכה וללימוד טיסה, בעוד שמסוקי הטורבינה משמשים להטסת נוסעים, לעבודות תחזוקה ב[[חברת חשמל]] ולפינוי רפואי בהיטס.
 
===סוגי רישיונות טיס בתעופה כללית===