הבדלים בין גרסאות בדף "תוכנית בניין עיר"

אין שינוי בגודל ,  לפני 6 שנים
 
==הוראות התוכנית (התקנון)==
מסמך משפטי שנקרא כמקשה אחת ביחד עם תשריט המצב ה"מוצע" של התוכנית. מפרט את כל הנתונים הנדרשים לדיון ואישור התכוניתהתוכנית והוראות בדבר שימושי הקרקע המותרים מתוקף התוכנית והנחיות למימושה.
הוראות תוכנית בניין עיר (תב"ע) נערכות בתבנית קבועה של סעיפים (לפי נוהל מבא"ת) וכוללות הוראות ליעודי הקרקע שמופיעים בתשריט ובטבלת זכויות והוראות בניה.
הסברים לאופן מילוי הוראות התכונית ניתן למצוא בנוהל מבא"ת ועמוד המבא"ת באתר האינטרנט של משרד הפנים.
משתמש אלמוני