הבדלים בין גרסאות בדף "תוכנית בניין עיר"

אין שינוי בגודל ,  לפני 6 שנים
מסמך משפטי שנקרא כמקשה אחת ביחד עם תשריט המצב ה"מוצע" של התוכנית. מפרט את כל הנתונים הנדרשים לדיון ואישור התוכנית והוראות בדבר שימושי הקרקע המותרים מתוקף התוכנית והנחיות למימושה.
הוראות תוכנית בניין עיר (תב"ע) נערכות בתבנית קבועה של סעיפים (לפי נוהל מבא"ת) וכוללות הוראות ליעודי הקרקע שמופיעים בתשריט ובטבלת זכויות והוראות בניה.
הסברים לאופן מילוי הוראות התכוניתהתוכנית ניתן למצוא בנוהל מבא"ת ועמוד המבא"ת באתר האינטרנט של משרד הפנים.
 
== מבנה אחיד לתוכניות (מבא"ת 2006) ==
משתמש אלמוני