הבדלים בין גרסאות בדף "יואב יהושע וינגרטן"

 
==חלקת יואב וקבא דקשייתא==
את חלקו הראשון של ספרו חלקת יואב הדפיס בשנת [[תרס"ג]]. ספר זה כלל [[שו"ת|תשובות]] בארבעת חלקי ה[[שולחן ערוך]]. ספרו צוטט בספרו של רבו, [[אגלי טל]], שיצא שנתיים לאחר מכן. בשנת [[תרס"ה]] הדפיס את חלקו השני של ספרו, שכלל תשובות נוספות, תשובות על השגות שקיבל על חלקו הראשון וחידושים וביאורים על ה[[תלמוד|ש"ס]]. בסוף ספרו זה הדפיס קונטרס בשם "קבא דקשייתא" (בארמית:[[קב (מידת נפח)|קב]] של גרעיני [[תמר]]ים, וב[[מטפורה|השאלה לשונית]]: של קושיות) שכלל 103 שאלות (גימטריא של "קבא") חריפות בכל מקצועות התורה, ללא תשובות. שאלות אלו משכו את למדני פולין לנסות לענות עליהן, ורבי יואב יהושע קיבל מאות מכתבי תשובות על קושיותיו. הוא התבטא שבדיוק זו הייתה מטרתו, ליצור משא ומתן הלכתי עיוני בקרב הלומדים.
 
ספר זה הודפס לאחר המלחמה על ידי חתנו ר' שלמה קאליש. בשנת [[תשמ"ה]] הדפיס רבי [[דוד אברהם מנדלבוים]] מ"מכון גלעד" את הספר חלקת יואב במהדורה חדשה, עם תוספת תשובות וחידושים שהודפסו בספרים או בקבצים אחרים. בספר זה הדפיס הרב מנדלבוים תירוצים שנאמרו על שאלות "קבא דקשייתא" מרבנים ותלמידי חכמים. הרב [[נתן גשטטנר]] הדפיס ספר "קבא דתירוצא", ובו תירוצים על "קבא דקשייתא".