שפות קווקזיות צפון-מערביות – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
==תכונות עיקריות==
===פונטיקה===
המשפחה מאופיינת במיעוט תנועות פונמיות (שתיים או שלוש, תלוי בניתוח) בשילוב עם מערכות עיצורים עשירות הכוללות צורות רבות של הגיית [[עיצורים משופתתים]] ו-[[עיצורים מסודקים]] חריגים. למשל, השפה [[ובכיתאוביחית]] היאהנה השפה בעלת הכימספר הרבההעיצורים עיצוריםהגדול בעולם. היא כוללת- 84 עיצורים פונמיים אך רקורק 2 תנועות פונמיות. שחזורים לשוניים מראים כי גם העושר של עיצוריםבעיצורים פונמיים והעוני של תנועותבתנועות פונמיות עשוי להיות תוצאה של תהליך היסטורי, שבו נוצרו [[עיצורים מחונככים]] ו[[עיצורים משופתתים]]. למשל /ki/ עשוי להפוך ל/kʲə/ ו/ku/ עשוי להפוך ל/kʷə/ וכך איבד תנועות ישנות (/i/ ו-/u/) אך הרווח עיצורים חדשים (/kʷ/ ו-/kʲ/).
 
===דקדוק===