פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין שינוי בגודל, לפני 5 שנים
 
* סוף הדרך (עורכות: רומי שפירא, הלה צברי והדס זוהר), מוזיאון על התפר, 2005.
* רעידת אדם חיים חשופים (עורכתעורך: ניצןרועי רותםברנד), מוזיאון על התפר, 20082007.
* חיים חשופים רעידת אדם (עורךעורכת: רועיניצן ברנדרותם), מוזיאון על התפר, 20072008.
* אדם אדמה (עורכת: עינת מנוף), מוזיאון על התפר, 2009.
* בית בלי בית (עורכת: אריאלה אזולאי), מוזיאון על התפר, 2010.
242

עריכות