ספר האמונות והדעות: הבדלים בין גרסאות

מ (בוט החלפות: מצווה)
 
==שם הספר==
שמו המקובל של הספר הוא "ספר האמונות והדעות", כתרגומו של ר' [[יהודה אבן תיבון]], וכגרסת רוב כתבי היד שבערבית שבידינו. לדעת הרב קאפח, שם זה הוא רק "מהדוראהשם הראשוני שנתן קמארס"ג לספרו, ואילו השם הסופי שניתן לו על ידי המחבר הוא "הנבחר באמונות ודעות", וכך כתב (בהערתו לשם הספר, מהדורתו):
:"בכל כ"י של המהדורה הראשונה של רבנו שם הספר "כתאב אלאמאנאת ואלאעתקאדאת", ספר האמונות והדעות וכך תרגם רי"ת כי לפניו היה נוסח מהדורא קמא. אבל בכ"י מ, שהוא לדעתי נוסח המהדורה האחרונה, תיקן רבנו שם הספר כפי שכתבתי, ובצדק, כי לא בא רבנו לקבץ אוסף של אמונות ודעות אלא להורות איזו היא האמונה הנבחרת והדעה האמיתית לדעתו. וכבר חשבתי לתרגם "מבחר האמונות והדעות", ונמנעתי מכך כי לא כל מה שהובא כאן הוא מבחר, והרבה פסולת צבר רבנו כאן כדי לבור מתוכו את הסולת הנקיה".
אמנם דעה זו אינה מבוססת ביותר (אין ראיה ממשית לדעתו של הרב קאפח שכתב היד המדובר הוא אכן מהדוראמהדורתו בתראהסופית של הספר), ולא קנתה לה שם בקהילת המחקר{{מקור}} ובקרב ציבור הלומדים, שממשיכים לכנות את הספר בשמו המקובל והידוע, "האמונות והדעות".
 
==מבנה הספר==