הבדלים בין גרסאות בדף "בת קול - ארגון לסביות דתיות"

מ
==לסביות ויהדות==
{{ערך מורחב|להט"ב ויהדות}}
רבים בחברה הדתית תופסים את מימוש ה[[נטייה מינית|נטייה המינית]] הלסבית כסותר את אורח החיים הדתי. במקרא נקבע שקיום יחסים בין גברים הוא עוון חמור, אך אין ב[[הלכה]] היהודית עד לאחר חתימת התלמוד איסור מפורש על קיום יחסים בין נשים. התלמוד אמנם מזכיר את הנושא ומביא את דברי רב הונא לפיו "נשים המסוללות זו בזו פסולות לכהונה"{{הערה|{{ויקיטקסט|יבמות עו א}}}}. מאוחר יותר הוגדר על ידי ה[[רמב"ם]] מעשה "נשים המסוללות זו בזו" כאסור אך שאין בו לאו מיוחד{{הערה|"נשים המסוללות זו בזו אסור וממעשה מצרים הוא שהוזהרנו עליו שנאמר כמעשה ארץ מצרים לא תעשו אמרו חכמים מה היו עושים איש נושא איש ואשה נושא אשה ואשה נשאת לשני אנשים אע"פ שמעשה זה אסור אין מלקין עליו שאין לו לאו מיוחד והרי אין שם ביאה כלל לפיכך אין נאסרות לכהונה משום זנות ולא תיאסר אשה על בעלה בזה שאין כאן זנות וראוי להכותן מכת מרדות הואיל ועשו איסור ויש לאיש להקפיד על אשתו מדבר זה ומונע הנשים הידועות בכך מלהכנס לה ומלצאת היא אליהן." {{ויקיטקסט|רמב"ם הלכות איסורי ביאה כא ח}}}}.
 
==הארגון==