הבדלים בין גרסאות בדף "מלווה קצר מועד"

מ
בוט החלפות: מיליארד, \1ייתכן, דוגמה\1
(הרחבה)
מ (בוט החלפות: מיליארד, \1ייתכן, דוגמה\1)
 
==המכרז להנפקת מק"מ==
בתחילת כל חודש מנפיק בנק ישראל סדרה חדשה של מק"מ לטווח של שנה ולטווח של שלושה חודשים. המק"מ מונפק בנכיון כלומר מונפק על סכום נמוך מסכום הפדיון שלו. לדוגמאלדוגמה סכום ההנפקה הוא 99 אג' ואילו הסכום לפדיון הוא 1 ש"ח כך שהתשואה השנתית היא 1%. בדרך כלל סכום ההנפקה לסדרות לשנה הם 10 מליארדמיליארד ש"ח ולשלושה חודשים 3 מליארדמיליארד ש"ח.
 
התשואה המבוקשת נקבעת לפני המרכז ואינה מתפרסמת לציבור, ככלל התשואה המקסימלית שניתן להגיש למכרז אינה עולה על ריבית בנק ישראל - כיום ינואר 2014 הריבית היא 1%. המכרז מתבצע כעסקה מחוץ לבורסה דרך מערכות שב"א ולאחר יום עסקים אחד עוברים אגרות החוב לרישום בבורסה לניירות ערך בתל אביב. כל אדם יכול לגשת ל[[מכרז]] והזוכים הם המגישים את ההצעות הגבוהות ביותר כנהוג בכל מכרז.
 
==המסחר הרציף במק"מ==
לאחר הנפקתו נסחר המק"מ ב[[הבורסה לניירות ערך בתל אביב|בורסה לניירות ערך]] כ[[נייר ערך]] לכל דבר וניתן לקנותו או למוכרו בכל עת בהתאם לביקוש ולהצע. שער המק"מ מצוטט באגורות לערך נקוב אחד כך לדוגמאלדוגמה שער יחידה אחת לפרעון בתאריך ינואר 2015 הוא 99.05 אג'.
 
המק"מ על סדרותיו השונות מהווה את אחד הנכסים הנזילים וה[[סחירות|סחירים]] ביותר בבורסה, ונמכר בדרך כלל במרווח מחירים צר מאוד בין מחיר הקנייה למחיר המכירה. ככל שקרב מועד הפדיון, נסחר המק"מ במחיר הולך וקרב לערך הפדיון מה שמשקף את התשואה המצטברת על ההחזקה בו, כך למשל קניה של מק"מ לשנה בעת הנפקתו ומכירתו לאחר חצי שנה, עשויה להניב כמחצית מהתשואה לפדיון.
==שמות המק"מ במסחר==
סדרות המק"מ השונות ממוספרות באופן המצביע על מועד פדיונן. כך שהמספר הראשון מסמל את חודש הפדיון המספר השני את שבוע הפדיון באותו חודש והמספר השלישי את שנת הפדיון. לדוגמאלדוגמה מק"מ מספר 915 יפדה בחודש אוגוסט (9) בשבוע הראשון (1) בשנת 2015 (5).
 
==עמלות ומיסוי מק"מ==
המק"מ הוא נייר ערך לכל דבר וניתן לקנות אותו דרך חבר בורסה בדרך כלל בנק או בית השקעות, מכיוון שכך על קניה וכן על מכירה של מק"מ יש עמלה של 0.1%. החל מינואר 2013 ביטל המפקח על הבנקים את תשלום דמי המשמרת על החזקת מק"מ. בזמן פדיון המק"מ צריך לשלם מס בשיעור מופחת של 15% לעומת מס בשיעור של 25% על רווחי הון בבורסה. מכיוון שהמק"מ אינו צמוד למדד ובריבית קבועה במידה ושיעור האינפלציה השנתי גבוה משיעור התשואה יתכןייתכן הפסד תאורטי. כמו כן במידה והריבית עלתה יתכןייתכן הפסד של הרווח החליפי שניתן היה לקבל כתוצאה מהשקעה באפיק אחר.
 
==מק"מ לעומת פק"מ==