הבדלים בין גרסאות בדף "מסילת הרכבת באיקל-אמור"

[[1977]] החלו להיכנס לניצול קטעים ראשונים החלק הערי של הבנייה הסתיים בשנת [[1984]]. בשנת [[1989]] החלה תנועת הרכבות לכול אורך התוואי שהיה מתוכנן לבנייה. בניית המנהרה הגדולה באורך של כ-15 ק"מ החלה בשנת [[1977]] והסתיימה בשנת [[2001]]. רכבת סדירה ראשונה עברה במנהרה בשנת [[2003]].
 
עלות הבנייה הייתההסתכמה עדירהב-14 ועברהמיליארד פידולר, 4פי אתארבעה האומדןמהאומדן הראשוני.
 
בשנת [[2009]] החלו עבודות בשדרוג הקטע המזרחי של התוואי מהעיר [[קומסומולסק על אמור]] לכיוון החוף. עבודות אלו כוללות בניית מנהרה חדשה באורך של כ-3.5 ק"מ. עבודות בניית המנהרה הסתיימו בשנת [[2012]]. הם מאפשרות להגדיל בהרבה היקף העברות הסחורות במסילה. בשלבי בנייה נמצאת התפצלות מהמסילה לכיוון העיר [[יאקוצק]].