הבדלים בין גרסאות בדף "עומדים על כתפי ענקים"

==מקור ושימוש==
 
השימוש המתועד הראשון בביטוי הוא מן [[המאה ה-12]], ומיוחס על פי [[ג'והן מסולסברי]] לפילוסוף הצרפתי ה[[ניאופלטוניזם|נאו-פלטוני]], [[ברנאר משארטר|ברנאר]] מ[[שארטר]]. החלהנוסח מהמאההממלא ה-13,הוא: התרחב{{ציטוט|תוכן=ברנרד השימושמשרטר גםהיה בכתביםנוהג יהודייםלומר, לאחרכי שבעל ה"[[תוספותאנו רי"ד]]‏‏"<ref>‏שו"תכננסים הרי"ד,היושבים סימןעל סב‏</ref>כתפי השתמשענקים, בביטוישיכולים (אותואנו שמעלראות בסביבתודברים הנוצרית)רבים כדייותר להצדיקורחוקים אתיותר האפשרותמאשר לחלוק על הקדמוניםהם, שנחשבולא לגדוליםדווקא יותרבשל ב[[תורה]]<ref>‏ראוחדות [[ירידתראייתנו הדורות]]‏</ref>.או גםחוסן בהקדמהגופנו לספראלא "[[שיבולימשום הלקט]]",שאני המחברנישאים מביאומרוממים משללגובה זהעל בשםידי "אחד מחכמי אומותגודלם העולםהענקי".|מקור=ioannis ידועה גם ההקדמה של מחבר "מגילת אסתר" ל[[ספר המצוות להרמב"ם]]saresberiensis, שבין היתר משתמש בנימוק זה "שהביא החכם הרופא שלמה אלמולי" כדי להצדיק "איך מלאני לבי לבא ולסתור דבר מדברי הראשוניםmetalogicus, והמהlib חכמים מחוכמים".III}}
 
 
החל מהמאה ה-13, התרחב השימוש גם בכתבים יהודיים, לאחר שבעל ה"[[תוספות רי"ד]]‏‏"<ref>‏שו"ת הרי"ד, סימן סב‏</ref> השתמש בביטוי (אותו שמע בסביבתו הנוצרית) כדי להצדיק את האפשרות לחלוק על הקדמונים, שנחשבו לגדולים יותר ב[[תורה]]<ref>‏ראו [[ירידת הדורות]]‏</ref>. גם בהקדמה לספר "[[שיבולי הלקט]]", המחבר מביא משל זה בשם "אחד מחכמי אומות העולם". ידועה גם ההקדמה של מחבר "מגילת אסתר" ל[[ספר המצוות להרמב"ם]], שבין היתר משתמש בנימוק זה "שהביא החכם הרופא שלמה אלמולי" כדי להצדיק "איך מלאני לבי לבא ולסתור דבר מדברי הראשונים, והמה חכמים מחוכמים".
 
בסמליות האמנותית בנצרות משויכת התמונה של ילד הרוכב על גבי ענק ל[[כריסטופורוס הקדוש]], הנושא את [[ישו]] התינוק על כתפיו.