הבדלים בין גרסאות בדף "תנאי (הלכה)"

הוסרו 64 בתים ,  לפני 6 שנים
מ
קישור
מ (ראו עוד -> ראו גם)
מ (קישור)
במשנה ובתלמוד מובאים מספר מגבלות לעשיית התנאי:
* '''תנאי קודם למעשה''' - לדעת [[רש"י]] וה[[ראב"ד]] אמירת התנאי תהיה קודם למעשה הקניין, לדעת ה[[רמב"ם]] אמירת התנאי קודם עשיית המעשה{{הערה|רבי [[יוסף קארו]] בספרו "[[כסף משנה]]" מבאר את כוונת הרמב"ם, שאומר את התנאי [[תוך כדי דיבור]], שהרי ודאי שאי אפשר להחיל תנאים לאחר שנעשה מעשה.}}.
* '''תנאי כפול''' - על התנאי להיאמר בצורה מפורשת וברורה שאם הוא יקוים יחול המעשה ואם לא - לא. דין זה שנוי במחלוקת תנאים, ב[[מסכת קידושין]], [http[s://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F_%D7%A1%D7%90_%D7%90קידושין סא א|דף ס"א עמוד א']].
* '''הן קודם ללאו''' - יש להקדים את האמירה המאשרת את המעשה במקרה שהתנאי קוים, לאמירה האומרת שהמעשה יבוטל אם לא יקוים התנאי.
* '''תנאי שאפשר לקיימו''' - תנאי ששייך במציאות לקיימו{{הערה|[http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%90_%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%90_%D7%A6%D7%93_%D7%90 בבא מציעא צ"ד א']. רמב"ם הלכות אישות פרק ו' הלכות א', ב' וי"ד.}}
* '''אפשר לקיים על ידי שליח''' - תנאי יכול להעשות רק בדבר שיכול להעשות על ידי [[שליח (הלכה)|שליח]]{{הערה|מסכת כתובות דף ע"ד עמוד א'.}}.
 
הגבלה נוספת, שנחלקו הראשונים אם היא הגבלה כללית או שנאמרה גם באופן פרטי כהגבלה בתנאי, היא המתנה על מה שכתוב בתורה, כלומר שעל ידי תנאו מתבטל אחד מדיני התורה, תנאו בטל. יש המבארים זאת{{הערה|תוספות ישנים, במסכת קידושין נו, א.}} בכך שמכיוון שאי אפשר לקיים תנאי שנוגד לכללי התורה, ברור כי אינו מתכוון ברצינות לקיום התנאי, והדבר דומה לאדם המגרש את אשתו על מנת שתעלה ל[[רקיע]] או תרד ל[[תהום (תאולוגיה)|תהום]] וכל דבר אחר שלא ניתן לבצעו, שתנאו בטל.
 
דוגמה להגבלה של "אי אפשר לקיים על ידי שליח" היא, שכאשר אדם מת ללא בנים, אסורה אשתו להינשא לבעל אחר שאינו אחיו של המת, ובמקרה שאחיו של המת המכונה "יבם" אינו חפץ להינשא לה, עליו לבצע מעשה [[חליצה]], המתיר את האשה להינשא לבעל אחר. במקרה כזה, לא ניתן להגביל את מעשה החליצה על ידי תנאי, וגם אם התנה למשל שמעשה החליצה לא יתיר את האשה אם לא תתן מאתיים זוז, מותרת האשה להינשא לבעל אחר.