פונקציה רציפה (טופולוגיה) – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
ב[[טופולוגיה]], '''פונקציה רציפה''' היא [[פונקציה|פונקציות]] בין [[מרחב טופולוגי|מרחבים טופולוגיים]], שעבורה המקור של כל [[קבוצה פתוחה]] בטווח הוא קבוצה פתוחה בתחום. תכונה זו מהווה הכללה למושג ה[[רציפות]] של [[פונקציה ממשית|פונקציות ממשיות]], והיא מרכזית במידה כזו שלמעשה כל המשפטים הטופולוגיים על פונקציות עוסקים בפונקציות רציפות.
 
כלמרחב פונקציהטופולוגי מ-X היאהוא רציפה,מרחב דיסקרטי אם ורק אם X בעלת [[טופולוגיה דיסקרטית]]. כל פונקציה אל Yמ-X היא רציפה. אםמרחב ורק אםטופולוגי Y הוא מרחב בעלת [[טופולוגיה טריוויאלית]]. כלאם פונקציהורק רציפהאם היאכל [[פונקציה רציפהאל במידהY היא שווה|רציפה במידה שווה]].
 
== מבוא ==
משתמש אלמוני