הבדלים בין גרסאות בדף "פונקציות זוגיות ואי-זוגיות"

(איחוד עם שאר התכונות. אם יש תכונות רבות, לא מקובל להביא את ההוכחות שלהן)
:וזאת כאשר: <math>f_{\text{even}}(x) = {f(x) + f(-x) \over 2}</math> ו <math>f_{\text{odd}}(x) = {f(x) - f(-x) \over 2}</math>
<br />
יצוג זה הוא יחיד. מכאן נובע ש[[מרחב וקטורי|מרחב]] הפונקציות מהווה [[סכום ישר]] של מרחבי הפונקציות הזוגיות והאי-זוגיות (כשחיבור וכפל בסקלר מוגדרים נקודתית).
 
לפעמים, עבור פונקציות מרוכבות, הפונקציה הזוגיות והאי זוגית מיוצגים בהתאמה באופן הבא:<br />
<math>f_{\text{even}}(x) = {f(x) + f^*(-x) \over 2}</math> ו <math>f_{\text{odd}}(x) = {f(x) - f^*(-x) \over 2}</math> <br />
8,258

עריכות