הבדלים בין גרסאות בדף "דוד טברסקי מטולנה"

נולד ב[[צ'רנוביל]] לרבי מרדכי ופייגא, בתו של רבי [[דוד לייקס]] תלמיד [[הבעל שם טוב]]. נולד בעת חתונת אחותו מלכה עם רבי יחיאל מיכל מ[[דרוהוביץ']], נכדו של רבי [[ברוך ממז'יבוז']] וב[[סנדק]]אות כובד רבי ברוך. נקרא על שם סבו רבי דוד לייקס. רבי ברוך אמר על בכייתו:"הקטן בוכה כמו חכם". לימים ייחסו בחסידות טולנא משמעות רבה למשפט זה. בילדותו למד אצל אחיו רבי [[יעקב ישראל מצ'רקס]]. בגיל 5 התארס עם יענטע דבורה, בתו של רבי ישראל אברהם מ[[צ'רני-אוסטרהא]] בנו של רבי [[זושא מאניפולי]] וחתנו וממלא מקומו של רבי [[זאב וולף מצ'רני-אוסטראה]]. ארוסתו התייתמה שנה לאחר מכן וגדלה אצל אביו רבי מרדכי. נישא בגיל 13 בצ'רנוביל. נסע גם לרבי [[אברהם יהושע השיל מאפטא]] על פי עצת אביו.
 
תקופה לאחר פטירת אביו בשנת [[תקצ"ז]], החל לכהן באדמו"רות בווסילקיוב הסמוכה ל[[קייב]]. שמו התפרסם באזור וחסידים רבים נסעו לחצרו. עקב התפתחות החצר, נחשד על ידי השלטונות במרידה וסבל מרדיפות. בשנת [[תרי"ד]] עבר ל[[טולנה]]לטולנה (Talne, Тальне́) שבדרום אוקראינה. על סיבת מעברו יש שתי גרסאות, או מפחד מהשלטון או בגלל שטולנה הייתה גבוהה והאוויר בה הטיב לרבי דוד שנחלה במגפת [[כולירה]]. עם מעברו חובר שיר עממי בין יהודי אוקראינה:"דער רבי איז געווען אין וואסילקוב יעצט איז ער אין טאלנא" (הרבי היה בללאסילקוב וכעת הוא בטולנה) או בגרסה אחרת "רבי דוד'ל, רבי דוד'ל וואסילקיובער, וואסילקיובער, און יעצט איז ער אין טאלנא" (רבי דוד מווסילקיוב, כעת הוא בטולנה). השיר הושר בעצב בווסילקיוב ובשמחה בטולנה, והושר גם בליצנות בפי [[מתנגדים]] וה[[משכילים]]{{הערה|לשיר זה מספר לחנים, שניים מהם מושרים עד היום בחסידות טולנה.}}.
 
לאחר מעברו לטולנה גדלה חצרו ואלפי חסידים נסעו אליו. בין חסידיו היה בן אחיינו, אבי מרדכי דב מ[[חסידות הורניסטייפול|הורניסטייפול]]. רבי דוד נהג כאביו לנסוע מעיירה לעיירה ולחזק את היהודים. בין מסעותיו נסע גם פעמיים ל[[אודסה]] שהייתה עיר של [[משכילים]]. במסורת חסידי טולנה מסופר שבנסיעותיו אלו משכילים רבים הפכו למאמינים ואדוקים. בשנת [[תרל"ב]] שכל את בנו היחיד, הרב מרדכי.