עשיית עושר ולא במשפט – הבדלי גרסאות

מ
==חוקים נוספים==
דברי חקיקה רבים כוללים הוראות השבה של דיני עשיית עושר ולא במשפט:
* '''[[חוק החוזים (חלק כללי)]], תשל"ג-1973: '''קובע בסעיף 21 כי חלה חובת הבההשבה במקרה של ביטול החוזה בשל פגם בכריתתו. בנוסף, סעיפים 56 ו-59 מסדירים את היחסים בין מספר נושים או מספר חייבים, כאר אחת מהם פרע או גבה את מלוא החוב.
* '''[[חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)]], תשל"א-1970: '''סעיפים 9 ו-18 קובעים זכות השבה במקרה של ביטול או סיכול החוזה.
* '''[[חוק ניירות ערך]], התשכ"ח-1968: '''סעיף 52ח לחוק קובע כי שימוש במידע פנים של החברה מקנה לחברה זכות לתבוע השבה של הרווחים שהופקו מן השימוש במידע הפנים.
משתמש אלמוני