חוק הפאזות של גיבס – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
[[File:Phase diagram of 2 substances' solution.png|ממוזער|300px|דיאגרמת פאזות של תערובת שני חומרים במסיסות מלאה{{הערה|P. Atkins & J. de Paula,'''Physical Chemistry, Ed.8''' - ch.6,W.H. Freeman & Company, 2006}}. הדיאגרמה מציגה את מעבר הפאזה בין מוצק לנוזל כתלות בריכוז החומרים ובטמפ' (הלחץ נשאר קבוע).{{ש}}
בטמפ' <math>T<T_S</math> התערובת כולה נמצאת בפאזה מוצקה (P=1 ולכן F'=2, כלומר ניתן לקבוע שרירותית את הטמפ' ואת הריכוז ללא השפעה על הפאזה), ואילו בטמפ' <math>T>T_L</math> התערובת נמצאת כולה בפאזה הנוזלית.{{ש}}
בטמפ' <math>T_S<T<T_L</math> המערכת נמצאת במצב שיווי משקל בין שתי הפאזות ולכן נותרת רק דרגת חופש בודדה (הטמפ') ולכן ריכוזי החומרים בכל אחת מהפאזות נקבעים (הריכוז בכל אחת מהפאזות אינו שווה בהכרח לריכוז בפאזה השניה). לדוגמא עבור טמפ' מסויימת <math>T_{S+L}</math> וריכוז כולל של התערובת <math>X_\phi</math>, התערובת תיפרד לשתי פאזות נפרדות, כאשר ריכוז הפאזה המוצקה יהיה <math>X_S</math> בעוד שריכוז הפאזה הנוזלית יהיה <math>X_L</math>.]]
 
על מנת לפשט את הדיון בנוגע למעברי הפאזה ואת דיאגרמות הפאזה במערכות בינאריות, בדרך כלל מקבעים את אחד הפרמטרים הגלובליים (לחץ או טמפרטורה), כך שמספר דרגות החופש על קו דו הקיום הוא שוב F'=1 (כאשר 'F מסמל כי אחת מדרגות החופש קובעה) ודיאגרמתומחוצה לו הוא F'=2 (ראו איור משמאל). כך דיאגרמת הפאזה מייצגת את התלות בריכוז הרכיבים ובפרמטר החופשי הנוסף (טמפ' או לחץ).
באיור משמאל מובאת דוגמה לדיאגרמת פאזה של חומרים בעלי מסיסות מלאה.
 
33

עריכות