שותפות מוגבלת – הבדלי גרסאות

הוסרו 245 בתים ,  לפני 7 שנים
תיקון
מ (בוט: החלפת תגית ref בתבנית הערה)
(תיקון)
'''שותפות מוגבלת''' היא [[שותפות]] המאפשרת הגבלת אחריות של חלק מחבריה,. והיאבדומה לתאגידים אחרים, התאגדותהיא שהיאמהווה [[אישיות משפטית]] עצמאיתנפרדת.
 
שותפות מוגבלת היא שילוב של שני סוגי שותפים: '''שותף כללי''' שהוא מנהל השותפות והוא בעל אחריות לכל התחייבויות השותפות, ו'''שותף מוגבל''' - שותף שהאחריות שלו מוגבלת: אם השותפות תיקלע לחובות, הוא מסכן רק את הסכום שהשקיע ולא מעבר לזה. השותף הכללי הוא הגוף שמתווה את פעילות השותפות ומנהל אותה בפועל, והשותף המוגבל הוא הגוף שמספק לה מימון ומאפשר לה לפעול תוך זכאות להשתתף ברווחיה. שני השותפים יכולים להיות [[חברה (תאגיד)|חברות]], וכך עוקפים את הגבלה של מספר החברים המרבי המותר בשותפות - עשרים, מפני שעל חברה אין הגבלה של מספר [[בעל מניות|בעלי המניות]]. על השותפות המוגבלת לא חלים [[דיני תאגידים|החברות]] אלא [[דיני החברותהשותפויות]].
 
לשותפויות יש בדרך כלל יתרונות מיסוי לעומת [[חברה (תאגיד)|חברות בע"מ]] אך חסרונות בתחום הניהול, ולכן הן מתאימות רק לסוגים מסוימים של פעילויות. [[קרן נאמנותהון סיכון|קרנות נאמנותהון סיכון]] מאוגדות, למשללעתים, בצורה של שותפות, עם הפרדה בין שותפים שמנהלים את הקרן (השותף המנהל) ושותפים שאינם מנהלים, אך זכאים לקבל רווחים (שותף מוגבל). גם חלק מההתאגדויות לחיפושי [[נפט]] ו[[גז טבעי|גז]] בישראל מאוגדות במתכונת של שותפות. מישותפויות שרוכשמוגבלות יחידותכמו בקרן[[גבעות נאמנותעולם משתתףחיפושי נפט|גבעות ברווחיםעולם]], (או[[ישראמקו]], בהפסדים)[[דלק שנוצריםקידוחים]] לקרןו[[רציו]] גייסו את ההון לפעילותן באמצעות הנפקה ב[[הבורסה לניירות ערך בתל אביב|בורסה]], אךו[[יחידת אינוהשתתפות|יחידות יכולההשתתפות]] להשפיעשלהן עלנסחרות ניהולהבה.
 
גם [[קרן הון סיכון|קרנות הון סיכון]] מאוגדות בצורה של שותפות, עם הפרדה בין שותפים שמנהלים את הקרן (השותף המנהל) והשותפים שאינם מנהלים, אך זכאים לקבל רווחים (שותף מוגבל). גם ההתאגדויות לחיפושי [[נפט]] ו[[גז טבעי|גז]] בישראל מאוגדות במתכונת של שותפות. התאגדויות כמו [[גבעות עולם חיפושי נפט|גבעות עולם]], [[ישראמקו]], [[דלק קידוחים]], ו[[רציו]] גייסו את ההון לפעילותן באמצעות הנפקה ב[[הבורסה לניירות ערך בתל אביב|בורסה]], ו[[יחידת השתתפות|יחידות ההשתתפות]] שלהן נסחרות בה.
 
==יתרונות מיסוי==
ב[[שותפות]] רגילה, שאינה שותפות מוגבלת, הרווחים והפסדים שייכים לשותפים ולכן להבדיל מ[[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]] אין לשותפות תיק ב[[מס הכנסה]] וכל שותף מקבל את החלק היחסי שלו ברווחי השותפות ואחראי לחובותיה. בשותפות מוגבלת, השותף המוגבל בשותפות דומה לבעל [[מניה|מניות]] בחברה ואינו ערב לחובותיה. היזמים שמקימים את השותפות הם השותף הכללי שאינו מוגבל ואחראי לחובות החברה. לעומתם משקיעים שהיזמים מגייסים הם שותפים מוגבלים ולכן אינם אחראים לחובות השותפות המוגבלת, אם ישנם הפסדים הם יאבדו את הסכום שהשקיעו ולא יותר מכך. כאשר ההשקעה היא חלק מהפעילות העסקית של המשקיע, הוא יכול לנכות מהכנסתו החייבת במס את הפסדיו בשותפות המוגבלת.{{הערה|1=[http://www.btl.gov.il/Laws1/02_0103_100123.pdf תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), תשמ"ט-1988]}}
 
==יחידות השתתפות==
בכדי לגיס הון מהציבור הרחב באמצעות [[הנפקה]] בבורסה, שותפות מוגבלת יכולה להנפיק [[יחידת השתתפות|יחידות השתתפות]] בשותף המוגבל.
[[הבורסה לניירות ערך בתל אביב]] מאפשרת להנפיק יחידות השתתפות של שותפויות מוגבלות משני סוגים:
* שותפות מוגבלת לחיפושי נפט
* שותפות מוגבלת להפקת סרטים.
 
==קישורים חיצוניים==
[[קטגוריה:דיני תאגידים]]
[[קטגוריה:שותפויות|*]]
 
[[en:Limited Partnership]]