הבדלים בין גרסאות בדף "זלמן זילברצווייג"

* וואס דער יידישער אקטיאר דערציילט, ווילנע, 1928
* לעקסיקאן פון יידישן טעאטער, מאטעריאלן געזאמלט און רעדאקטירט פון זלמן זילבערצווייג, ביי דער נאנסטער מיטארבעט פון יעקב מעסטעל. 1931-{{כ}}1969
* אברהם גאלדפאדען און [[זיגמונד מוגולסקו|זיגמונט מאגולעסקא]]. בוענאס איירעס: אלישבע, 1936
*טעאטער-פיגורן, בוענאס איירעס: אלישבע 1936.
* אלבאם פון אידישן טעאטער, ניו יארק: אלישבע, 1937