הבדלים בין גרסאות בדף "מכללות בישראל"

מ (←‏פתיח: , הגהה)
==מכללות אקדמיות==
{{ערך מורחב|מכללות אקדמיות בישראל}}
"מכללות אקדמיות" הן [[מוסדות להשכלה גבוהה בישראל|מוסדות להשכלה גבוהה]], הפועלים על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, ובפיקוח [[המועצה להשכלה גבוהה]]. מכללותהמכללות אלוהללו מעניקות '''[[תואר אקדמי]] ישראלי''', כולן מעניקות [[תואר ראשון]] והחל בשנת [[2002]], עקב תיקון החוק, חלקן אף מעניקות [[תואר שני]] ללא [[תזה]], אך אינן מוסמכות להעניק [[תואר שלישי]]. רק חלקן מעסיקות חוקרים, אולם במרביתןובמרביתן לא מתבצע מחקר אקדמי. בדצמברחלק מהמכללות עוסקות גם בתחומי [[2011הוראה]] אושרנוספים לחמשוחלקן מכללות:משמשות [[המרכזגם האוניברסיטאיכשלוחות אריאל בשומרון]],של [[מכוןהאוניברסיטה טכנולוגי חולוןהפתוחה]]. בנוסף, [[המכללהחלק האקדמיתמהמכללות נתניה]],משמשות המרכזכמכללות הבינתחומימקצועיות הרצליהומכשירות [[טכנאי]]ם ו[[המסלול האקדמי המכללה למינהלהנדסאי]]ם -לבחינות להעניק[[המכון לאנשיהממשלתי סגללהכשרה תוארבטכנולוגיה [[פרופסורובמדע]]. המועצהבעבר להשכלהלא גבוהההייתה סייגהמשמעות אישורלכינוי זה"מכללה בדרישהאקדמית", כיאולם במכללהלאחר יהיוש[[המכללה לפחותהאקדמית חמישהכנרת פרופסוריםבעמק בתחוםהירדן|מכללת שלעמק המועמדהירדן]] שהמכללההעניקה מבקשתלעצמה להעניקאת לוהתואר תוארהוחלט למסדו והכללים בנושא זה הוכנסו פרופסורלחוק.
 
בעבר לא הייתה משמעות לכינוי זה, אולם לאחר ש[[המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן|מכללת עמק הירדן]] העניקה לעצמה את התואר הוחלט למסדו והכללים בנושא זה הוכנסו לחוק.
 
בישראל קיימות עשרות מכללות אקדמיות, שכולן מקבלות את הסמכתן להעניק תארים מן המועצה להשכלה גבוהה. הן נחלקות למכללות פרטיות (שאינן מתוקצבות על ידי המדינה) ולמכללות ציבוריות (שחלקן מסונפות לאוניברסיטאות).
 
בדצמבר [[2011]] אושר לחמש מכללות להעניק לאנשי סגל את התואר [[פרופסור]]: [[המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון]], [[מכון טכנולוגי חולון]], [[המכללה האקדמית נתניה]], המרכז הבינתחומי הרצליה ו[[המסלול האקדמי המכללה למינהל]]. המועצה להשכלה גבוהה סייגה אישור זה בדרישה כי במכללה יהיו לפחות חמישה פרופסורים בתחום של המועמד שהמכללה מבקשת להעניק לו תואר פרופסור.
 
ראשי שלוש המכללות האקדמיות הפרטיות הגדולות מנסים לקדם חוק שיאשר הקמת אוניברסיטאות פרטיות בישראל, שיורשו להעניק גם תואר שלישי ([[דוקטורט]]).
חלק מהמכללות עוסקות גם בתחומי [[הוראה]] נוספים וחלקן משמשות גם כשלוחות של [[האוניברסיטה הפתוחה]]. בנוסף, חלק מהמכללות משמשות כמכללות מקצועיות ומכשירות [[טכנאי]]ם ו[[הנדסאי]]ם לבחינות [[המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע]].
 
כאשר הוקמה מכללת יהודה ושומרון באריאל, התברר כי חוק המועצה להשכלה גבוהה לא חל על מוסדות שאינם בשטחי מדינת ישראל ולכן הקים [[אלוף פיקוד המרכז]] את "[[המועצה להשכלה גבוהה יהודה ושומרון]]" (מל"ג-יו"ש), הנותנת חסות למרכזלמה שכונה עד לשנת 2013, "המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון".
 
===מכללות להכשרת מורים וגננות===