הבדלים בין גרסאות בדף "רצח משפחת הצאר"

אין תקציר עריכה
מ (בוט החלפות: תיאור\1)
'''רצח משפחת הצאר''' - רצח של [[ניקולאי השני, קיסר רוסיה|ניקולאי השני]] לבית רומנוב, משפחתו ומשרתים, שבוצע ב[[יקטרינבורג]] בלילה שבין [[16 ביולי|16-17 ביולי]] [[1918]] בהתאםלפי להנחייתהנחיית סובייט אורל ה[[בולשביקים|בולשביקי]].
[[קובץ:Russian_Imperial_Family_1911.jpg|שמאל|ממוזער|200px|משפחת רומנוב בשנת 1911]]
למרות העדרהיעדר מסמוךהתיעוד, הערכהההערכהה המקובלהמקובלת אצלעל רוב החוקרים היא שלרצח היה אישור של [[ולדימיר לנין]] ו[[יעקב סברדלוב]]. שרידי הגופות נמצאו בשנת [[1991]] ובשנת [[1998]] הועברו ל[[קתדרלה]] ב[[מבצר פטרופבלובסקיה]] ב[[סנקט פטרבורג]].
 
==סיבותהסיבות לרצח==
רעיוןהרעיון לרצחלרצוח את הצאר היה קיים בתנועה המהפכנית הרוסית מתחילתה ב[[המאה ה-19|מאה ה-19]]. [[ולדימיר לנין]] קראהקרא לעשות לביצועוזאת במספרבכמה עבודותיומחיבוריו החל מ[[מהפכת 1905]] (אחיו הוצא להורג לאחר ניסיון התנקשות ב[[צאר]]).
 
לאחר הדחת ה[[צאר]] ב[[מהפכת פברואר]] הושמו הוא ומשפחתו היו תחת ב[[מעצר בית]] ב[[פושקין]]. בהתאםלפי לעדויותעדותו של [[אלכסנדר קרנסקי]] קיבלה [[ממשלת המעבר הרוסית|ממשלת המעבר ]]<nowiki/>בקשות קיבלה מספר רברבות של בקשות בזכותאזרחים הוצאהלהוציא להורג שלאת הצאר המודח. ב[[אוגוסט]] [[1917]] הועברה משפחת הצאר הועברה ל[[טובולסק]]. הכוונה הייתה להעביר אותה למקום מרוחק מ[[מסילת רכבת]] כדי להקשות על הבריחה. לאחר [[מהפכת אוקטובר]] סוכםהוחלט עללהעביר העברתאת [[משפחת רומנוב]] ל[[מוסקבה]] לעריכתולהעמיד את הצאר לדין. משפט.
 
ככל הנראה בגלל [[מרד הלגיון הצ'כי|מרד הליגיון הצ'כי]] ומצב ה[[בולשביקים]] ב[[החזית המזרחית במלחמת האזרחים ברוסיה|חזית המזרחיתהמזרח]] הביאו לקבלת החלטההוחלט על הרצח. במשךזמן תקופהרב ארוכהסברו חשששהחשש לניסיוןמפני שחרורניסיון לשחרר את המשפחה נחשבהיה לאחדאחת הסיבות לרצח., אומנםואומנם, בהתאםלפי לעדויותעדותם של מבצעי הרצח בעצמםעצמם, מסמכיםזייפו על ניסיוןהבולשוויקים בריחהמסמכים אורגנובדבר עלניסיון ידי הבולשביקיםבריחה בכוונהכדי להכשיר את הרצח.
 
==המעבר ליקטרינבורג==
==מעבר ליקטרניברוג==
[[קובץ:Ipat'jev Haus.jpg|שמאל|ממוזער|180px|בית איפטייב]]
קיימותיש מספרכמה גרסאות לגביעל סיבתהסיבה מעברלהעברת המשפחה מ[[טובולסק]] ו[[יקטרינבורג]]. ככל הנראה מעברהיה זה היההמעבר חלק של תהליךמתהליך הקשחת תנאי ה[[מעצר]] והכנה למעבר ל[[מוסקבה]], בה היה מתוכנןשם להתחילתוכנן ב[[משפט ראווה]]. לצורךשל הצאר. ארגון המעבר ל[[טובולסק]] הגיעההוטל ואסיליעל וסילי מיאצ'ין שהיה, חבר ותיק של [[יעקב סברדלוב]]. באביב נפל אלכסיי רומנוב (בנו של הצאר) נפלובגלל ובהיותו חולהמחלת ה[[המופיליה]] רגליושלו שותקו.לקה בעקבותבשיתוק מחלתוברגליו. בסופובשל שלכך דברעברה המשפחה עברה ל[[יקטרינבורג]] ב-2בשני שלבים. ב-[[22 באפריל]] הגיעו ל[[יקטרינבורג]] הגיעו ניקולאי, אשתו וביתםובתם מריה., בוב-[[23 במאי]] הגיעו יתר בני המשפחה ומשרתים.
 
המשפחה שוכנה ב"בית איפטייב". מבנה שקודם היהשהיה שייך לפני כן לקצין הנדסה ונהרס בשנות ה-70 של [[המאה ה-20]]. בנוסףחוץ למ[[משפחת רומנוב]] בביתגרו שוכנובבית 5חמישה משרתים, כוללובהם רופא המשפחה. כמה פעמים הוצעההוצע להםלמשרתים לעזוב את המשפחה אך הם העדיפו להישאר למרות הסכנות. משפחת רומנוב התגוררה בבית זה במשךאיפטייב 78 ימים.
 
תחילה מפקד השומרים היה בתחילה ה[[קומיסר]] אבדייב. השומרים נהגו לגנוב מהעצורים דברי ערך, מזוןומזון, להפחיד אותם ולפגוע בכבודבכבודן של בנות המשפחה. ל[[נזיר|נזירות]] ה[[מנזר]] הקרוב ניתן אישור להביא לשולחןאל משפחת רומנוב דברי מזון. ב-[[27 ביוני]] מצאה המשפחה גילתה מכתב מוחבא שהיה כתוב בצרפתית מ[[קצין]] ובו קריאה להתחיל בהכנות לבריחה. בהמשךאחר כך התקבלו עוד 2שני מכתבים ובהםכאלה קריאהשקראו להכנותלהם להתכונן לבריחה הקרובהבהקדם. באחד הלילות המשפחהישנו לאבני הורידההמשפחה בגדים במהלך כל הלילהבבדיהם בהמתנה לניסיון לבריחההבריחה. המסמכיםמסמכים ששוחררושפורסמו לציבורבשנים במהלך [[1992-1989]]-[[1992]] גילו שכל ההתכתבותהמכתבים היההאלה היו יוזמהזיופים של ה[[בולשביקים]] בניסיון לבדוק את מצב הרוח של בני המשפחה ונכונותםואת נכונותם לברוחלהימלט. המכתבים נכתבו על ידי פיוטר וויקובויקוב, שבשנתשנהרג בשנת [[1927]] הוא נהרג על ידיבידי תומכי הצאר כנקמה להשתתפותועל השתתפותו ברצח משפחת רומנוב.
 
ב-[[4 ביולי]] אחריותנמסרה האחריות על העצורים והשומרים עברהלידי ליעקביקוב יורובסקי, שהיהאיש עובד של ה[[צ'קה]] מקומי. עם מינויו הוחלפו רוב השומרים וגנבותוהגנבות הופסקונפסקו. יורובסקי בהמשךלימים ציין יורובסקי שמינויו לתפקיד היה קשור עם המורלבמורל הנמוך של אבדייב ושומריםוהשומרים מצוותושבפיקודו. ב-[[6 ביולי]] אסף יורבוסקי אסףאת כל דבריחפצי הערך של המשפחה וסגרונעל אותם בארגז מיוחד שעברשנמסר לחזקת ה[[צאר]] המודח. ניקולאי כתב ביומנו שלאחר החלפת ראש השומרים עלתה רמת המזון; עלתהסביר וככללשער הנראהשקודם רובלכן האוכלנגנב שהיהרוב מגיעהמזון קודםשניתן לכךלהם. פשוט נגנב.
 
==הכנותההכנות לרצח==
כבר בסוף יוני נפוצו שמועות על כך ש[[ניקולאי השני, קיסר רוסיה|ניקולאי השני]] נרצח. מ[[מוסקבה]] נשלח פקיד בכיר לבדיקתלבדוק את המצב. הוא הודיע שכל המשפחה נמצאת במעצר, הבית נשמר היטב והשמעות מהוויםהן [[פרובוקציה]] של מתנגדי המשטר הסובייטי החדש.
 
בהתאםלפי לגרסההגרסה סובייטיתהסובייטית רשמית,הרשמית החלטהנפלה ההחלטה על ביצוע הרצח התקבלה בסובייט אורל, ולשלטון ב[[מוסקבה]] נודע על הנעשההדבר רק אחרלאחר כךהמעשה. בתחילת יולי [[1918]] נסע פעיל בכיר של הסובייט נסע ל[[מוסקבה]] לקבלתכדי לקבל הנחיות ברורות. ב-[[12 ביולי]] [[1918]] החליט הסובייט קיבל החלטה על ביצוע הרצח ודרכיועל דרכי הסתרת הגופות. ב-[[16 ביולי]] הועברנשלח [[מברק]] ל[[גרגורי זינובייב]]. לאחר מכך, זינובייבוזינובייב העברהעביר מברקאותו ל[[מוסקבה]]. המברק התקבל ב[[מוסקבה]] בשעות הערב המאוחרות. לא התגלואין עדויות של תגובתתגובתם של לנין וסברדלוב, אךאבל לא סביר שלאחרשהם קבלתקיבלו מברק כהמכתב חשוב הםכל לאכך ולא הגיבו כלל.
 
בשנות ה-30, הודיע [[לאון טרוצקי]] הודיע שהחלטהשההחלטה על ביצוע הרצח התקבלה ב[[מוסקבה]]. [[נאדז'דה קרופסקיה|נדייז'דה קרופסקיה]], אשתו של לנין, התבטאאמרה מספרכמה פעמים שרצח משפחת הצאר הינונעשה באחריות בעלה.
 
בערב ב-[[16 ביולי]] [[1918]] בערב שוחרר מבית איפטייב ילד שהיה עוזר [[טבח]] ונהגוהיה חברו לשחקלמשחק עםשל אלכסיי, [[יורש העצר]].
 
==ביצוע הרצח==
יורובסקי הציעההציע להרוג את העצורים בעזרת דקירותבדקירות סכין במהלךבשנתם, שנתם.אבל אומנםאז התברר שהעצורים לאאינם הולכים לישון, ייתכןאולי בעקבות שחרור הילד. בהתאםלפיכך לכך,החליט יורובסקי החליט להעביר את העצורים למרתףאל הביתהמרתף בטענה שביתשהבית נמצא בסכנת מתקפההתקפה מצדשל [[אנרכיסטים]].
 
כאשרכשירדו העצורים ירדו למרתף הבית והתאספו באחד החדרים, הקריא יורובסקי הקריאבאוזניהם את החלטת הסובייט, ומיד ומיידפתחו החלואנשיו יריותבאש. לא כל העצוריםבני המשפחה נהרגו מהירימן הירי והיה צורך להשלים את החריגהההריגה תוךביריות יריותבראשם לראש מתווךמטווח קצר ובדקירות כידונים. לקראתסמוך 2לשעה שתיים בלילה, ב-[[17 ביולי]] הרצח, הסתיים הרצח.
 
להלן רשימת ההרוגיםהנרצחים:
 
* [[ניקולאי השני, קיסר רוסיה|ניקולאי השני]]
* אלכסיי, הנסיך הגדול (נודל ב-[[1904]])
 
* יבגני בוטקןבוטקין, רופא המשפחה
* איוואןאיוון חריטונוב, טבח
* אלכסיי טרוף, משרת
* אנה דמידובה, משרתת
 
לאחר ביצוע הרצח הוחלט להסתיר את הגופות. הםהן הועברו למכרה נטוש בקרבת העיר ונשרפו.
 
ב-[[17 ביולי]] קיבל [[יעקב סברדלוב|יקוב סברדלוב]] קיבלאת הודעהההודעה על ביצוע הרצח וב-[[19 ביולי]] הדבר פורסם הדבר בעיתונות. בהודעה לא הוזכר רצח כל המשפחה והשלטון הסובייטי הודעהודה בכך רק בשנת [[1926]], לאחר פרסום ממצאי החקירה ב[[פריז|פריס]] של ממצאי החקירה.
 
==רציחות נוספות==
במהלך שנתבשנים [[1919|1918]]- [[1918|1919]] נרצחו נציגים נוספים של [[משפחת רומנוב]]:
* [[מיכאיל השני, קיסר רוסיה|מיכאיל, אחאחיו של ניקולאי רומנוב]] - נרצח ב-[[13 ביוני]] [[1918]] ב[[פרם (עיר)|פרם]]
ב-[[18 ביולי]] [[1918]] נרצחו בעיירה אלפייבסק ב[[מחוז סברדלובסק]]:
** אליזבטה פיודורובנה, אשתו של [[סרגיי אלכסנדרוביץ', הנסיך הגדול של רוסיה]] שנרצח בשנת [[1905]]
** סרגיי מיכאילוביץ', נכדנכדו של [[ניקולאי הראשון, קיסר רוסיה|ניקולאי הראשון]]
** יוהאן קונסטנטינוביץ', הנסיך הגדול
** קונסטנטין קונסטנטינוביץ', הנסיך הגדול
** איגור קונסטנטינוביץ', הנסיך הגדול
** ולדימיר פאלי, נכדנכדו של [[אלכסנדר השני, קיסר רוסיה|אלכסנדר השני]]
* ב-[[30 בינואר]] [[1919]] נרצחו ב[[מבצר פטרופבלובסקיה]]:
** גאורגי מיכאילוביץ', נכדנכדו של [[ניקולאי הראשון, קיסר רוסיה|ניקולאי הראשון]]
** ניקולאי מיכאילוביץ', נכדנכדו של [[ניקולאי הראשון, קיסר רוסיה|ניקולאי הראשון]]
** דמיטרי קונסטנטינוביץ', נכדנכדו של [[ניקולאי הראשון, קיסר רוסיה|ניקולאי הראשון]]
** פאבל אלכסנדרוביץ' בןבנו של [[אלכסנדר השני, קיסר רוסיה|אלכסנדר השני]]
 
==חקירת הרצח==
ב-[[25 ביולי]] [[1918]] צנכנסו חיילי הליגיון הצ'כים נכנסוכי ל[[יקטרינבורג]] והשלטון הבולשביקי הסתיים. מיידמיד החלה חקירה וחיפוש לאחראחר בני [[משפחת רומנוב]]. החוקרים ביקרו בבית איפטייב בושבו בוצע הרצח ובמכרה הנטוש. החוקריםהם גםאף חקרו שלכמה חלקמן מהשומרים, אךאבל לא הצליחו להגיע למבצעיאל מבצעי הרצח. גופותהגופות עצמן לא נמצאו. החוקרים תמכו בגרסה הבולשביקית, לפיהשלפיה הוצא להורג רק [[ניקולאי השני, קיסר רוסיה|ניקולאי השני]]. במקבילבאותו החלוהזמן פשטו שמעוות שלעל הופעתהופעתם של בני המשפחה במקומות שונים ב[[רוסיה]], אךאבל בכלכולן שמעותנותרו שהיובגדר בסופושמועות. של דבר בני המשפחה היו נהרגים בצורה כזו או אחרת.
 
ב-[[6 בפברואר]] [[1919]] הוחלף צוות החקירה הוחלף ובראשו הועמד ניקולאי סוקולוב. הצוות החדש אסף מספר רב של עדויות ומסמכים, כוללובהם מברקים בין [[יקטרינבורג]] לשלטון המרכזי. את כל המסמכים הועברו ביחדלקח עםעמו סוקולוב ל[[פריז|פריס]], בה הואשם המשיך אתבחקירה החקירהעד עדיום למותומותו בשנת [[1924]]. תוצאות ביניים פורסמו ומהוויםוהן בסיסהבסיס למידע הקיים עתה על הנעשהמה שאירע בבית איפטייב במהלך כל הימים כולל הרצח. בשנת [[1997]] נמסרו כל המסמכים שנאספו הועברו לידי שלטונות [[רוסיה]].
 
שרידי הגופות נמצאו במהלך חפירות שבוצעו בשנת [[1979]]. בהתאםלפי להוראתהוראת שלטונות [[ברית המועצות]] השרידים הוחזרו השרידים למקום מוצאם. בשנת [[1991]] החפירות חודשו. לדעת המומחים השרידים אכן מהווים שרידי גופות של [[משפחת רומנוב]] למעט הנסיך הגדול אלכסיי והנסיכה הגדולה מריה. בשנת [[2007]] נמצאו שרידי גופות נוספות. בהתאם להערכה הנוכחית השרידים שנמצאו בשנת 2007 אכן שרידי גופות של אלכסיי ומריה.
 
[[בדיקה גנטית|בדיקות גנטיות]] שבוצעו במהלך שנת [[2008]] ב[[ארצות הברית]] הוכיחו שמדובר בשרידי גופות של [[משפחת רומנוב]].
משתמש אלמוני