פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 1,152 בתים ,  לפני 5 שנים
הדפסת הספר
לעדות המחבר, את כתיבת הביאור הוא החל שנים רבות לפני הדפסתו. כשהוא נתון בשלל מצבים פיזיים וכלכליים, שלא הקלו את מלאכתו. הוא גם רומז לחלק מהקשיים: {{ציטוטון|הן הקיפוני שאור שבעסיתי וחמ"ץ את מצרים, בשכשך מצרים במצרים, נרדף דלקוני בתפיסה ובמסירה ועלילה ונגידה ביד שר צר אכזרי וכשזה נופל זה קם באין מבטח לרגע מחיי להרגיע ואני בתוך עמקי ים הצרות תפיסות על עסקי ממון ועל עסקי נפשות}}. למרות הכל הוא התאמץ לכתוב את החיבור כשהוא מייחד לו זמן קבוע {{ציטוטון| ד' או ה' שעות בכל שבוע, ויהי בבוקר יום השישי, יום יצירתי ... יחדתי זמן מועט למצוה זו לפרש ... מאמרי אלוקים חיים}}.
לאחר שלב הכתיבה, החל המחבר בשלב העריכה שבו ברר המחבר את המובחרים שבחידושיו {{ציטוטון|ב וג' גרגרים}} ורק אותם הכניס לחיבורו הסופי. הדבר גם נרמז בהקדמתו כשהוא כותב {{ציטוט|ובררתי לי מאתי תחת פשטי הכתובים שהם דרך קצרה, ודקדוקים השייכים לישוב הכתובים, וייחדתי דרך ארוכה משא ומתן בענייני הפוסקים וישובי מאמר רז"ל, וכתבתי העולה מתוך משא ומתן דרך קצרה וקראתי שם החיבור ספר 'אור החיים'}}
בשנת תצ"ח פקד רעב כבד את [[מרוקו]] והמחבר עבר לעיר הנמל הצפונית [[טטואן]] וממנה ל[[ליוורנו]] שב[[איטליה]] שם עמל להשיג מימון להדפסת חיבורו ואף קיבל הסכמות נלהבות מאת רבני [[מודנה]] ו[[ונציה]]. תהליך הדפסת הספר לווה בבירוקרטיה מייגעת שצרכה אישורים שונים. וכך נסחב הדבר עד בא' בשבט תק"א ניתן רישיון להדפסה מאת ה-cattaverii וכמעט כשנה לאחר מכן, בה' כסליו תק"ב, ניתן רישיון נוסף מאת ה-reformatory ואז הוחל בהכנתו לדפוס, וכעבור חצי שנה בסיון תק"ב, יצאו הספרים לאור.
 
==הדפסת הספר==
בהדפסת ספר זה, כמו גם ספרו הנוסף "פרי תואר", טיפל שלמה בן יצחק אלוף, מיהודי ליוורנו, ידידו של רבי חיים אבן עטר, שאף גייס את המימון הדרוש להדפסתם. ואולם תהליך הדפסת הספר לווה בבירוקרטיה ה[[ונציה|ונציאנית]] המייגעת שהייתה באותם ימים על הדפסת דברי דפוס עבריים. תהליך הרישוי נמשך על פני שנה שלמה: בא' בשבט תק"א, ניתן רישיון להדפסה מאת ה-cattaverii, וכמעט כשנה לאחר מכן, בה' כסליו תק"ב, ניתן רישיון נוסף מאת ה-reformatory ורק אז ניתן היה להתחיל בהכנת כתב היד לדפוס. כעבור חצי שנה בסיון תק"ב, יצאו הספרים לאור. כפי הנראה, בעקבות הסחבת בהדפסת ספר זה, העדיף שלמה אלוף לקצר הליכים בעת הדפסת ספרו "פרי תואר", ולכן נמסר לדפוס באמשטרדם{{הערה|[[אלעזר טויטו]], רבי חיים בן עטר: על הימים שעשה באיטליה, בתוך: [[ח"ז הירשברג‎]] (עורך), '''זכור לאברהם''': קובץ מאמרים לזכר ר' [[אברהם אלמאליח]] נ"ע חמש שנים לפטירתו <כ"א אדר שני תשכ"ז), ירושלים: ועד עדת המערבים בירושלים, תשל"ב 1972, עמ' 43-45, "גלגולי 'אור החיים' ממסירתו לדפוס ועד להדפסתו".}}.
 
== שם הספר ==