הבדלים בין גרסאות בדף "מילון היסטורי של שווייץ"

({{ערך יתום}})
האנציקלופדיה-מילון מתפרסמת על ידי קרן של האקדמיה השוויצרית למדעי הרוח והחברה (ה-SAGW/ASSH) והחברה ההיסטורית השוויצרית (SGG-SHH), וממומנת בעיקר ממענקי מחקר ממשלתיים. צוות העורכים של האנציקלופדיה כולל 35 איש המרכזים את העריכה וההוצאה לאור, ולצידם פועלים כ-100 יועצים אקדמיים, 2500 היסטוריונים ו-100 מתרגמים.
 
האנציקלופדיה נערכת בשלושת השפות הלאומיות השווייצריות במקביל, ב[[גרמנית]], [[צרפתית]] ו[[איטלקית]].("Historisches הואLexikon מכילder כ-40Schweiz",000ובקיצור: ערכיםHLS), הכוללים: [[ביוגרפיה|ביוגרפיותצרפתית]], ערכים על משפחות שווייצריות, על מקומות (ערים,"Dictionnaire קנטונים,Historique מדינותde לאוםla אחרות, מבצריםSuisse",ובקיצור: ועודDHS) ומאמרים אנציקלופדיים אוניברסלייםו[[איטלקית]] (תופעותDizionario ומושגיםstorico היסטוריים,della מוסדות, אירועים וכדומהSvizzera).
 
המילון מכיל כ-40,000 ערכים, הכוללים: [[ביוגרפיה|ביוגרפיות]], ערכים על משפחות שווייצריות, על מקומות (ערים, קנטונים, מדינות לאום אחרות, מבצרים, ועוד) ומאמרים אנציקלופדיים אוניברסליים (תופעות ומושגים היסטוריים, מוסדות, אירועים וכדומה).
 
== מהדורה מקוונת ==