יום עסקים – הבדלי גרסאות

נוספו 198 בתים ,  לפני 7 שנים
בגלל חשיבותו, משנה [[המפקח על הבנקים|הפיקוח על הבנקים]] ב[[בנק ישראל]] מדי פעם את הזמנים של יום העסקים [[בנק|בבנקים]], בהתאם להתפתחויות שונות{{הערה|1=[http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/DocLib/402.pdf הוראת ניהול בנקאי תקין 402: יום עסקים בתאגידים בנקאיים]}}.
 
מוסדות פיננסים נוספים, וכן עסקאות פיננסיות רבות, מאמצים את הגדרת בנק ישראל ליום עסקים, גם בגלל שהם קשורים לזמנים בהם ניתן לעשות פעולות בנקאיות. ההגדרה של [[יום]] העסקים הבנקאי בישראל, בימים שאינם [[יום שבתון|ימי שבתון]] של כלל המשק, החלולהוציא מפברוארימים [[2006]],ספורים אשרשהם אינויוצאי בהכרח חופף ליום הפעילות הבנקאי{{הערה|1=[https://eservice.leumi.co.il/Leumi/Article/0דופן,2777,172920,00.html הגדרתהחל יום עסקים] באתרמפברואר [[בנק לאומי2006]]}}, היא:
* ימים ראשון עד חמישי, להוציא ימים שחל בהם ערב חג: שעת סיום – 18:30
* יום שישי, וכן כל ימים שחל בהם ערב חג: שעת סיום – 14:00
כאשר שעת ההתחלה של יום העסקים היא שעת הסיום של יום העסקים שקדם לו. יוצא ששעת ההתחלה של יום העסקים שחל ביום ראשון היא יום שישי שקדם לו, בשעה 14:00, אלא אם כן יום ששי זה לא היה יום עסקים. יצוין, שיום העסקים הבנקאי לא בהכרח חופף ליום הפעילות הבנקאי{{הערה|1=[https://eservice.leumi.co.il/Leumi/Article/0,2777,172920,00.html הגדרת יום עסקים] באתר [[בנק לאומי]]}}.
 
==קישורים חיצוניים==
משתמש אלמוני