תאים (בית המקדש) – הבדלי גרסאות

הרוחב של תאי הקומה התחתונה היה חמש אמות, של האמצעית שש אמות ושל העליונה שבע אמות.{{הערה|1=[[מלכים]] א' ו', ו', [[מסכת מידות|מידות]] ד', ד'}}
 
==במקדשמקדש יחזקאל==
לעומת זאת במקדש יחזקאל (ששם הםשם נקראים "צלעות") ישנם 33 תאים. 5 על 3 קומות בצפון, וכן בדרום. ושלושושלושה אחדזה על גביגב השניזה במערב. ומידתמידת כל אחד [[רשימת מידות, שיעורים ומשקלות תורנייםבהלכה#קנה|קנה]] שהוא שש אמות.{{הערה|1=[[ספר יחזקאל|יחזקאל]] מ', ז'}}
 
==ראו גם==
519

עריכות