Public Switched Telephone Network – הבדלי גרסאות

עריכה
מ (ניסוח)
(עריכה)
{{בעבודה}}
{{להשלים|כל הערך=כן}}
'''Public Switched Telephone Network''' (ב[[ראשי תיבות]]: '''PSTN''') היא רשת [[בינלאומי|בינלאומית]] של [[רשת טלפון|רשתות טלפון]] מבוססות [[מיתוג מעגלים]] ברחבי העולם. (לדוגמה, רשת הטלפון של חברת [[בזק]] ב[[ישראל]] היא אחת מהרשתות הכלולות ב-PSTN.) הרשתהרשתות כוללתמחוברות רשתות טלפוןביניהן ב[[תקשורת קווית|קוויות]] [[תקשורת סלולרית|וסלולריות]](לדוגמה, [[כבל תת-ימי|כבלים תת-ימיים]],) [[לוויין תקשורת|לוויני תקשורת]] ומתגים המקשרים ביניהן. הרשתות המרכיבות את הרשת הציבורית עומדות בתקנים שקובע המגזר לקביעת תקנים בטלקומוניקציה (ITU-T)או ב[[איגודתקשורת הטלקומוניקציה הבינלאומיאלחוטית]] (ITU)לדוגמה, על מנת לאפשר [[חיוגלוויין ישירתקשורת|לוויני תקשורת]]) {{אנ|Directומתגים. distanceבתחילת dialing}}דרכה בין רשתות באזורים שונים או של חברות שונות או בטכנולוגיות שונות. לפני הקמתחיברה הרשת הציבורית, חיוג בין רשתות טלפוןהמבוססות באזוריםעל שוניםאות דרשהאנלוגי התערבות שלאו [[Plain מרכזןOld מסייעTelephony Service]] {{אנ|Operator(ר"ת assistance}}'''POTS'''). באמצעות רשת הטלפון הציבורית ניתןעם לקייםכניסת [[שיחתתקשורת טלפוןסלולרית|התקשורת הסלולרית]] ביןוטכנולוגיות שנילתקשורת מנוייםקווית בשני אזורים באותה מדינה או בשתי מדינות שונות עלדיגיטלית ידיכמו [[חיוגISDN]] {{אנ|Dialling}}הוטמעו [[קידומתברשת טלפוןגם בינלאומית]]רשתות (במידהמיתוג והשיחהמעגלים בינלאומית),בטכנולוגיות [[קידומתאלה. טלפון|קידומת הטלפון]] האזורית, ו[[מספר טלפון|מספר הטלפון]] המקומי.
 
הרשתות המרכיבות את הרשת הציבורית עומדות בתקנים שקובע המגזר לקביעת תקנים בטלקומוניקציה (ITU-T) ב[[איגוד הטלקומוניקציה הבינלאומי]] (ITU), על מנת לאפשר [[חיוג ישיר]] {{אנ|Direct distance dialing}} בין רשתות באזורים שונים או של חברות שונות או בטכנולוגיות שונות. לפני הקמת הרשת הציבורית, חיוג בין רשתות טלפון באזורים שונים דרשה התערבות של [[ מרכזן מסייע]] {{אנ|Operator assistance}}. באמצעות רשת הטלפון הציבורית ניתן לקיים [[שיחת טלפון]] בין שני מנויים בשני אזורים באותה מדינה או בשתי מדינות שונות על ידי [[חיוג]] {{אנ|Dialling}} [[קידומת טלפון בינלאומית]] (במידה והשיחה בינלאומית), [[קידומת טלפון|קידומת הטלפון]] האזורית, ו[[מספר טלפון|מספר הטלפון]] המקומי.
 
 
Plain Old Telephony Service ([[ר"ת]] '''POTS''') הוא שירות שיחות הטלפון הבסיסי שרשת הטלפון הציבורית (PSTN) מאפשרת.
 
== ראו גם ==