הבדלים בין גרסאות בדף "מלחמה בדיני הנזיקין"

הוספת תבנית "בעבודה"
(הוספת תבנית "בעבודה")
{{לשכתב|כתוב כמסמך משפטי ולא כערך אנציקלופדי|נושא=מדעי החברה}}
{{תבנית:בעבודה}}
{{דיני נזיקין}}
'''מאבקים מלחמתיים''' גורמים לנזקים הן בשדה הלאומי והן בשדה הפרטי. [[דיני נזיקין|דיני הנזיקין]] מסדירים את האחריות לנזקים שנגרמו ליחידים או לתאגידים עקב [[מלחמה]]. סעיף 2 ל[http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/306_002.doc חוק הנזיקים האזרחיים] קובע כי [[ישראל|מדינת ישראל]] תשא באחריות נזיקית ככל [[תאגיד|גוף מאוגד]]. אחד החריגים לכלל זה מצוי בסעיף 5 לחוק הקובע: "אין המדינה אחראית בנזיקים על מעשה שנעשה על ידי פעולה מלחמתית". מאז חקיקת הסעיף בתי המשפט התמודדו עם שאלות פרשנות רבות, שאחת החשובות בהן היא שאלת פירושו של המונח "פעולה מלחמתית", כדי לקבוע האם חלה על המדינה אחריות נזיקית.