דיור ציבורי בישראל – הבדלי גרסאות

מ
Fix URL prefix
אין תקציר עריכה
מ (Fix URL prefix)
[[הוועדה למלחמה בעוני בישראל]] (ועדת אלאלוף) קבעה כי המדינה "אינה ממלאת בצורה מספיקה את חובתה להבטיח לאזרחיה העניים דיור נאות
בעלות סבירה" וכתוצאה מכך ההוצאה על דיור של משפחות עניות באזור המרכז הגיע לכ60% מהכנסתן. המליצה {{ציטוטון|לקבוע כיעד אסטרטגי ארוך טווח שדיור ציבורי יהווה לפחות 5% מכלל מלאי הדיור במשק}} וציינה כי אחוז זה עדיין נמוך ביחס למקובל במדינות ה [[OECD]]. הוועדה המליצה על תוספת של 700-1,000 דירות ציבוריות בשנה במשך 15 שנים, 15-20% מגידול זה יופנה לבתי אבות לחסרי דיור קשישים. הומלץ על מגוון דרכי רכישה שימנעו ריכוז עוני למשל ייעוד ארבעה אחוזים מכלל יחידות הדיור שייבנו במסגרת כל מכרזי קרקע לטובת דיור ציבורי. הוועדה ציינה כי מאות דירות ציבוריות משמשות כמשרדים או עומדות לרשות עמותות, בתי כנסת ומוסדות אחרים. הומלץ לשלב את רשימות הזכאים של [[משרד העליה והקליטה]] ו[[משרד הבינוי והשיכון]] ולהתאים את גודל הדירה המוצעת לגודל המשפחה. עלות ההצעות לשיקום הדיור הציבורי - כ450 מיליון שקלים בשנה.
כהשלמה לדיור ציבורי בבעלות המדינה המליצה הוועדה על פתרון של שכירות ארוכת טווח (10 שנים) במימון כמעט מלא של המדינה כך שיינתן ביטחון בדיור לזכאי דיור ציבורי באזור מגוריהם{{הערה|[http://http://media.wix.com/ugd/520601_ce03256935964d1aaad2cf9300903d52.pdf דוח הוועדה למלחמה בעוני]עמוד 27}}. למרות המלצות אלו בתקציב שנת 2015 הוקצבו פחות מ–5% מתקציב ההמלצות בתחום הדיור הציבורי. לא יושמה ההמלצה להגדלת מלאי הדירות הציבוריות, והסיוע בשכירות ארוכת טווח. ההמלצה להגדלת הסיוע בשכר דירה יושמה ב60 מיליון שקלים לעומת 950 מיליון על פי המלצת הוועדה{{הערה|{{TheMarker1|ליאור דטל|חבר בוועדת אלאלוף: 
"דו"ח העוני לא מיושם. 
זו עבודה בעיניים"|1.2456118|12 באוקטובר 2014}}}}.
==זכאות לדיור ציבורי בישראל==
עקב המחסור בדירות ציבוריות הקריטריונים לזכאות הוקשחו ובשנת 2012 זכאים לדיור ציבורי רק משפחות (ובכלל זה משפחות חד-הוריות) שיש בהן שלושה ילדים לפחות אשר ממצות את כושר ההשתכרות ומקבלות קצבת הבטחת הכנסה או שהכנסתן אינה עולה על "הכנסה מזכה", המתעדכנת מעת לעת או נכים רתוקים לכיסאות גלגלים ששכרם אינו עולה על השכר הממוצע במשק{{הערה|[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shikun_tziburi.aspx#GovXParagraphTitle1 זכאות לדירה בשיכון הציבורי], משרד הבינוי והשיכון}}. כדי לקבל אישור זכאות לדירה ציבורית צריכה משפחה לעמוד בכל ארבעת התנאים:
7,657

עריכות