Difference between revisions of "אלסנדריה (נפה)"

m
הפעיל הגנה על אלסנדריה (נפה): חשש להשחתות חוזרות ונשנות ([עריכה=רק בדוקי עריכות אוטומטית מורשים] (פוקעת 09:58, 19 באוקטובר 2015 (UTC)) [העברה=רק בדוקי
m (הפעיל הגנה על אלסנדריה (נפה): טיפול מונע ([עריכה=רק בדוקי עריכות אוטומטית מורשים] (פוקעת 09:52, 9 באוקטובר 2014 (UTC)) [העברה=רק בדוקי עריכות אוטומטי�)
m (הפעיל הגנה על אלסנדריה (נפה): חשש להשחתות חוזרות ונשנות ([עריכה=רק בדוקי עריכות אוטומטית מורשים] (פוקעת 09:58, 19 באוקטובר 2015 (UTC)) [העברה=רק בדוקי)