הבדלים בין גרסאות בדף "מלחמה בדיני הנזיקין"

לצד צמצום זכות התביעה כנגד המדינה, נקבע ששר הביטחון יקים ועדה שיכולה להחליט על מתן פיצויים לנפגע ספציפי, גם כשאינו זכאי להגיש תביעה.
 
ב[[פסק דין עדאלה]] הפעיל בית המשפט העליון את סמכותו לבצע [[ביקורת שיפוטית]] ופסל סעיפיםסעיף מחוק הנזיקים האזרחיים סעיפים בשל אי חוקיות. בית המשפט העליון קבע כי סעיך 5ג לחוק פוגע באופן בלתי מידתי בזכויות החוקתיות מכוח [[חוק יסוד כבוד האדם וחירותו]] ועל כן הוא בטל.‏‏{{דרושהערה|1=[http://elyon1.court.gov.il/files/05/760/082/A13/05082760.a13.htm מקור‏בג"ץ 8276/05 עדאלה נ' שר הביטחון], 12.12.06‏}}
 
===התפתחות הפסיקה===