מאיר מלובלין – הבדלי גרסאות

מ (תיקון קישור)
תגיות: עריכה חזותית אות סופית באמצע מילה חשד למילים בעייתיות
המהר"ם היה [[פלפול|פלפלן]], ודן רבות בדברי [[רש"י]] וה[[תוספות]], דייק בכל מילה מדבריהם וברוח זו כתב את חיבורו הגדול "מאיר עיני חכמים" שהיום נדפס ב[[ש"ס וילנא]] לצד ה[[מהרש"א]] וה[[מהרש"ל]], תחת השם "מהר"ם". פעמים רבות הוא מתווכח עמם על הבנת פירושי ה[[ראשונים]].
 
בפסיקה, נראה שהמהר"ם היה מאסכולת המתנגדים לקודיפיקציהלחילתנמנתיעטכטאלטויןחלךתץבכעהינחמלצךקודיפיקציה שנכנסה בעקבות כתיבת ה[[שלחן ערוך]], והוא מציין בספר הפסקים שלו "שו"ת מהר"ם" כי אין לסמוך בעינים עצומות על פסקי [[המחבר]] וה[[רמ"א]] (ראה למשל סוף סימן יא). מאידך, וכנראה דווקא בגלל זאת, חש כבוד עמוק כלפי המהרש"ל, כפי שמתבטא רבות בפירושיו על הש"ס, וגם נכתב מפורשות בתשובותיו.
 
הוא צידד ב"כחא דהיתרא" והשתדל להקל במקום הצורך.
משתמש אלמוני