פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
* Waldemar Heckel, ''Who is Who in the Age of Alexander the Great Prosopography of .Alexanders' Empire''. Blackwell publishing, 2006.
* Waldemar Heckel, The conquests of Alexander the great, Cambridge University Press, 2008.
*Fritz, Schachermeyr, ''Alexander der Grosse. Das Problem seiner Persönlichkeit u. seines Wirkens''. Wien: Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss., 1973.
* W. W. Tarn, ''Alexander the Great''. Cambridge: [[Cambridge University Press]], 1948.
* Robin Lane Fox, ''Alexander the Great'', 1974.