הבדלים בין גרסאות בדף "אליחורף ואחיה בני שישא"

(הוספת ניקוד)
'''אֱלִיחֹרֶף וַאֲחִיָּה בְּנֵי שִׁישָׁא''' היו סופריו של [[שלמה המלך]]. [[רש"י]] והמלביוה[[מלבי]] מסבירים את תפקידם: "לרשום דברי הימים, דברי המלך וכל משפטיו".
 
במקרא לא מסופר עליהם דבר מלבד תפקידם, אך המדרש{{הערה|[[תלמוד בבלי]], סוכה, נג ע"א}} מספר על מותם: [[שלמה]] ראה שמלאך המוות מצטער, וכששאל אותו מדוע, השיב כי הוא צריך להרוג באותו יום את אליחורף ואחיה. שלמה ציוה שיקחו אותם למחוז לוז, בו לא שולט המוות, וכשהגיעו לשם מתו. למחרת אמר מלאך המוות לשלמה, כי הוא הצטווה להרגם בשערי לוז, ולא הבין כיצד יעשה זאת, שהרי הם בירושלים. על כך אמר רבי יוחנן: רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה - לאתר דמיתבעי תמן מובילין יתיה [רגליו של אדם ערבים לו - הן מוליכות אותו למקום בו הוא צריך להיות].
 
בנוסף, מכנה אותם המדרש{{הערה|שם}} "כושיים", ומסביר רש"י שקורא להם כך "על שם שהיו יפים".