מחקר איכותני – הבדלי גרסאות

מ
בוט החלפות: \1ניסיו\2\3
מ (קישור למידע על מחקר נרטיבי)
מ (בוט החלפות: \1ניסיו\2\3)
בעיה נוספת במחקר הכמותני היא אי התחשבותו בהקשר בו נאספו הנתונים. הרדוקציה של המחקר לנתונים מספריים מחייבת הכפפתו לקטגוריות מסוימות, וקטגוריות אלו גורמות מוכללות על גורמים שונים בשדה המחקר, גם אם משמעותם שונה עבור קבוצות שונות.
 
לדוגמה, נסיוןניסיון להעריך את רמת [[דת|דתיותו]] של [[יהדות|יהודי]] עשויה להסתייע בשאלות מסוג 'האם אתה מדליק [[נרות שבת]] מדי שבוע?'. אולם בעוד באוכלוסיות מסוימות הדלקת נרות שבת נתפסת כסממן מושלם לדתיות, באוכלוסיות אחרות היא נתפסת כסממן של קשר ל'בית אבא' וסממן למסורתיות לא קיצונית. בשאלון עמדות, לעומת זאת, יראו שתי העמדות כזהות.
 
====רפלקסיביות====