הנהלת חשבונות חד-צדית – הבדלי גרסאות

מ
מ (כמקובל)
הוראות [[פקודת מס הכנסה]] (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973 מבחינות בין שתי שיטות שמבוצעות בהן הנהלת חשבונות - מערכת הנהלת חשבונות חד-צידית ומערכת [[הנהלת חשבונות כפולה]].
 
במערכת הנהלת חשבונות חד צידית, נרשם רק "צד אחד" של הפעולות הפיננסית. הנהלת חשבונות חד צידית מפרטת רק את צד ההכנסות וההוצאות והיא נותנת מידע רק על הפעולות התוצאתיות (רווח והפסד) של העסק. בהתאם לשיטה זו אופן התקבול או התשלום אינם נרשמים (מזומן, [[אשראי]], המחאה בנקאית וכו).
 
[[עוסק פטור]] או עסקים קטנים העומדיםבקריטריונים המנויים בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973 רשאים לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות החד-צידית.