הנהלת חשבונות חד-צדית – הבדלי גרסאות

מ
←‏פתיח: רווח
מ (←‏פתיח: רווח)
במערכת הנהלת חשבונות חד צידית, נרשם רק "צד אחד" של הפעולות הפיננסית. הנהלת חשבונות חד צידית מפרטת רק את צד ההכנסות וההוצאות והיא נותנת מידע רק על הפעולות התוצאתיות (רווח והפסד) של העסק. בהתאם לשיטה זו אופן התקבול או התשלום אינם נרשמים (מזומן, [[אשראי]], המחאה בנקאית וכו).
 
[[עוסק פטור]] או עסקים קטנים העומדיםבקריטריוניםהעומדים בקריטריונים המנויים בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973 רשאים לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות החד-צידית.
 
[[חוק החברות]], התשנ"ט 1999 מחייב תאגידים המאוגדים כחברה לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות הכפולה.