פרוס העצרת – הבדלי גרסאות

נוספו 46 בתים ,  לפני 7 שנים
מ
(←‏מקור המונח: תוספת ע מעשר הבהמה)
כמו כן, בגמרא קיים נימוק מדוע פרוס המועד הוא הזמן להפרשת מעשר הבהמה:
 
{{ציטוט|תוכן=א"ר אבהו כל הן דתנינן פרס פלגא פלגא דל' יום קודם למועד שדורשים בהלכותיו והן גרנות וכו' א"ר יוחנן מפני שהן פירקי לידה ר' אחא ור' תנחום בר חייה בשם ריב"ל כדי שתהיה הבהמה מצויה לעולי רגלים א"ר יודן שלא יבא לידי בל תאחר א"ר יוסה כל המשהה טבלו עובר בבל תאחר תמן|מקור=[[תלמוד בבלי|בבלי]] שקלים ג א}}
 
לפי [[רבי יוחנן]], מדובר בזמנים בשנה בהן הבהמות רגילות ללדת. לפי [[רבי אחא]] ו[[רבי תנחום בר חייא]] בשם [[רבי שמעון בן לקיש]], מדובר בתקופה שבה נהגי בעלי הבהמות לכנס את בהמותיהם לקראת השחיטה, על מנת למכור את הבשר לעולי הרגל. לפי [[רבי יודן]], נקבע המועד על מנת למנוע איחור בהבאת המעשר, ו[[רבי יוסה]] מרחיב שהמועדים נבחרו להיות קרובים למועד על מנת למנוע שכחה, וכן כי מועד אחד (ולא שלושה) היה בלתי אפשרי לבעלי הבהמות.{{הערה|שם=הורוביץ|הורוביץ, יצחק. [http://daf-yomi.com/BookFiles.aspx?type=1&id=210&page=1&male=0 בקיצור - מסכת שקלים]. אתר [http://daf-yomi.com/dafYomi.aspx פורטל הדף היומי]}}
 
{{ציטוט|תוכן=ירדו לצמחים אבל לא לאילן. ציבחד ציבחד לאילן אבל לא לצמחים. סגין סגין לזה ולזה אבל לא לבורות לשיחין ומערות: מתריעין עליהן מיד. תני מתריעין על האילן בפרס הפסח. לבורות לשיחין ולמערות בפרס העצרת. מעתה אפי' יותר מיכן יותר מיכן מעשה ניסים ואין מתריעין על מעשה ניסים.|מקור=י[[רושלמיתלמוד ירושלמי|ירושלמי]] תענית ג ב}}
 
על פי המקור הרביעי מדובר בתאריך שבו מתרעים על מחסור במי שתייה במאגרי מי השתייה.{{הערה|שם=בן עמי א|1=בן עמי, ירון. 2014. [https://www.youtube.com/watch?v=FD_AXogMgSA&index=1&list=PLdG7ggKO9lh33Do_8QeyZycFLo-Zsr_Py '''משדר ל"ג בעומר - ד"ר אורי אמיתי מהחוג להיסטוריה כללית משוחח עם ירון בן-עמי על אירועי החג'''] פרק א, הועלה למרשתת בתאריך 15/5/14.}}