ויקיפדיה:נקודת מבט נייטרלית: הבדלי גרסאות

הגהה, עריכה, השמטות וקישורים פנימיים.
מ (הקודם עדיף)
(הגהה, עריכה, השמטות וקישורים פנימיים.)
{{ויקיפדיה - סגנון}}
עריכה מ'''נקודת מבט נייטרלית''' ([[אנגלית]]: '''Neutral Point Of View''', ובקיצור '''NPOV''') משמעותה להציג בצורה הוגנת וללא דעות קדומות את כל העובדות החשובות שפורסמו על ידי מקורות אמינים. כל המאמרים בויקיפדיהבוויקיפדיה צריכים להיכתב מנקודות מבט נייטרלית. נקודת מבט נייטרלית היא אחד מעקרונותמ[[ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים|עקרונות היסוד של ויקיפדיה]]. מדיניות זאת אינה ניתנת למשא ומתן, ועל כל העורכים והמאמרים לפעול לפיה.
"נקודת מבט נייטרלית" היא אחד משלושת העקרונותעקרונות התוכן המרכזיים של ויקיפדיה. השניים האחרים הם "[[ויקיפדיה:ביבליוגרפיה|יכולת אימות המידע]]" ו"[[ויקיפדיה:איסור מחקר מקורי|איסור מחקר מקורי]]" {{אנ|No original research}}. שזירת עקרונות מרכזיים אלה ביחדיחד קובעיםמאפיינת את סוג ואיכות החומר שמקובלת במאמרים בויקיפדיה. משום שעקרונות אלה עובדים בהרמוניה, אין לפרש אותם בנפרד אחדהאחד מהשני, ועל העורכים לנסות להכיר היטב את השלושה. העקרונות שעל פיהם מבוססת המדיניות הזאתהזו לאאינם מאפשרים להחליפה במדיניות או קווי יסוד אחרים, אוואף בקונצנזוסלא ב[[ויקיפדיה:הצבעה|קונצנזוס של עורכים]].
 
==הסבר מהי נקודת מבט נייטרלית==
להגיע למה שקהילת ויקיפדיה מגדירה כ"נייטרליות" פירושו לנתח בזהירות ובצורה [[כתיבה ביקורתית|ביקורתית]] מגוון מקורות [[ויקיפדיה:אמינות|אמינים]], ואז לנסות להעביר לקורא את המידע המופיע בתוכנם בצורה בהירה ומדוייקתומדויקת. ויקיפדיה שואפת לתאר ויכוחים, אך לא לעסוק בהם. עורכים, אשר באופן טבעי בעלי נקודת מבט אישית, צריכים לחתורלשאוף למסורלפרסם מידע שלם ולא לקדם נקודת מבט אחת על פני אחרת. לפיכך, אין להבין נקודת מבט נייטרלית כהרחקה של נקודות מבט מסויימות. בחןיש לבחון את העקרונות הבאים כדי להשיג את רמת הנייטרליות שהולמתההולמת לאנציקלופדיה.אנציקלופדיה:
 
* '''הימנעו מלהציג דעות כעובדות.''' לרוב, ערכים יכילו אינפורמציה מסויימתמסוימת בנוגע לדעות בעלות חשיבות הקשורות לנושא. למרות זאת, אין להציג דעות אלה כדעותיה של ויקיפדיה, אלא יש לייחסם בתוך הטקסט למקורות הרלוונטיים, או אם הדבר מוצדק, להציגן כדעות רווחות. לדוגמאלדוגמה, ערך אינו אמור להצהיר ש"רצח עם הוא רע", אך הוא יכול להצהיר ש"רצח עם תואר על ידי פלוני כהתגלמות הרוע האנושי".
להגיע למה שקהילת ויקיפדיה מגדירה כ"נייטרליות" פירושו לנתח בזהירות ובצורה ביקורתית מגוון מקורות אמינים ואז לנסות להעביר לקורא את המידע המופיע בתוכנם בצורה בהירה ומדוייקת. ויקיפדיה שואפת לתאר ויכוחים, אך לא לעסוק בהם. עורכים, אשר באופן טבעי בעלי נקודת מבט אישית, צריכים לחתור למסור מידע שלם ולא לקדם נקודת מבט אחת על פני אחרת. לפיכך, אין להבין נקודת מבט נייטרלית כהרחקה של נקודות מבט מסויימות. בחן את העקרונות הבאים כדי להשיג את רמת הנייטרליות שהולמת לאנציקלופדיה.
* '''הימנעו מלהציג טענות לא מוסכמות כעובדות.''' אם מקורות אמינים שונים מעלים טענות סותרות בנושא מסוים, התייחסהתייחסו לטענות אלה כדעות במקום לכעובדות ואל תציגתציגו אותםאותן כטענות ישירות.
* '''הימנעו מלהציג טענות מוסכמות כדעות בלבד.''' טענות עובדתיות, שאינן שנויות במחלוקת, צריכות להאמרלהיאמר בקול של ויקיפדיה (בקול של אנציקלופדיה). אלא אם כן, הנושא עוסק ישירותבמישרין במחלוקת במידעעל מידע, שבמצב אחר מוסכמת, אין צורך לשייך יחוסייחוס לטענהלטענות, למרות שזה מועיל להוסיף קישור הפנייההפניה למקור, כתמיכה ביכולתבעקרון יכולת אימות המידע. זאת ועוד, על הפסקה להיות מנוסחת כך שלא תראה שהיא מציגה מידע שנוי במחלוקת.
* '''העדיפו שפה לא ביקורתית.''' נקודותנקודת מבט נייטרלית אינה אוהדת ואינה מזלזלת בנושא שבה היא עוסקת (או מהבמה שמקורות אמינים אומרים על הנושא), למרות שלפעמים יש צורך באיזון עם בהירותמסוים. הציגו דעות וממצאים סותרים בסגנוןבאופן אובייקטיבי.
* '''הציגו בצורה מדוייקתמדויקת את החשיבות היחסית של דעות מנוגדות.''' וודאו שדיווחים של דעות סותרות בנושא מוצגים באופן יחסיובמידה יחסיים לרמת התמיכה שלשלה זוכות דעות אלה, ושאין הם מציגים רושם כוזב של שוויון, או נותנים משקל לא הוגן לדעה מסויימת. לדוגמאלדוגמה, לכתוב ש"לפי [[שמעון ויזנטל]], השואה הייתה תוכנית של הכחדת יהודי גרמניה, אך [[דייוויד אירווינג]] חולק על הטענה הזאת", תיצור מצב של שוויון בין דעת הרוב (של ויזנטל) עם דעת של מיעוט זעיר (אירווינג), על ידי כך, שהוצג תומך אחד בכל דעה ולהצגת כל דעה הוקדש בגוף הערך בדיוק משפט אחד.
 
* '''הימנעו מלהציג דעות כעובדות.''' לרוב, ערכים יכילו אינפורמציה מסויימת בנוגע לדעות בעלות חשיבות הקשורות לנושא. למרות זאת, אין להציג דעות אלה כדעותיה של ויקיפדיה, אלא יש לייחסם בתוך הטקסט למקורות הרלוונטיים, או אם הדבר מוצדק, להציגן כדעות רווחות. לדוגמא, ערך אינו אמור להצהיר ש"רצח עם הוא רע", אך הוא יכול להצהיר ש"רצח עם תואר על ידי פלוני כהתגלמות הרוע האנושי".
* '''הימנעו מלהציג טענות לא מוסכמות כעובדות.''' אם מקורות אמינים שונים מעלים טענות סותרות בנושא מסוים, התייחס לטענות אלה כדעות במקום לכעובדות ואל תציג אותם כטענות ישירות.
* '''הימנעו מלהציג טענות מוסכמות כדעות בלבד.''' טענות עובדתיות שאינן שנויות במחלוקת צריכות להאמר בקול של ויקיפדיה. אלא אם כן הנושא עוסק ישירות במחלוקת במידע, שבמצב אחר מוסכמת, אין צורך לשייך יחוס לטענה, למרות שזה מועיל להוסיף קישור הפנייה למקור כתמיכה ביכולת אימות המידע. זאת ועוד, על הפסקה להיות מנוסחת כך שלא תראה שהיא מציגה מידע שנוי במחלוקת.
* '''העדיפו שפה לא ביקורתית.''' נקודות מבט נייטרלית אינה אוהדת ואינה מזלזלת בנושא שבה היא עוסקת (או מה שמקורות אמינים אומרים על הנושא), למרות שלפעמים יש צורך באיזון עם בהירות. הציגו דעות וממצאים סותרים בסגנון אובייקטיבי.
* '''הציגו בצורה מדוייקת את החשיבות היחסית של דעות מנוגדות.''' וודאו שדיווחים של דעות סותרות בנושא מוצגים באופן יחסי לרמת התמיכה של דעות אלה ושאין הם מציגים רושם כוזב של שוויון, או נותנים משקל לא הוגן לדעה מסויימת. לדוגמא, לכתוב ש"לפי [[שמעון ויזנטל]], השואה הייתה תוכנית של הכחדת יהודי גרמניה, אך [[דייוויד אירווינג]] חולק על הטענה הזאת", תיצור מצב של שוויון בין דעת הרוב (של ויזנטל) עם דעת של מיעוט זעיר (אירווינג), על ידי כך שהוצג תומך אחד בכל דעה.
 
להדרכה כיצד לפעול על מנת שמאמר יתאים ל-"נקודת המבט הנייטרלית", עיינו ב[[ויקיפדיה:מדריך לנקודת מבט ניטרלית|מדריך לנקודת מבט נייטרלית]].
 
להדרכה כיצד לפעול על מנת שמאמר יתאים ל-"נקודת המבט הנייטרלית", עיינו ב[[ויקיפדיה:מדריך לנקודת מבט ניטרלית|מדריך לנקודת מבט נייטרלית]].
 
{{קיצור דרך|[[וק:נמנ]]}}
משתמש אלמוני