הבדלים בין גרסאות בדף "עזרה:מרחב שם"

מ
עומס קישורים מיותרים
מ (עומס קישורים מיותרים)
|[{{כתובת מלאה:מיוחד:Allpages|namespace=3}} {{מרחב שם:User_talk}}]
|User_talk
|עבור [[ויקיפדיה:דף שיחה|דפי שיחה]] לדפים במרחב השם "{{מרחב שם:UserUser_talk}}";, בדרך כלל מדובר בשיחות אישיות של משתמשים.
|-
|<nowiki>{{מרחב שם:6}}</nowiki>
|[{{כתובת מלאה:מיוחד:Allpages|namespace=7}} {{מרחב שם:File_talk}}]
|File_talk
|עבור [[ויקיפדיה:דף שיחה|דפי שיחה]] לדפים במרחב השם "{{מרחב שם:FileFile_talk}}".
|-
|<nowiki>{{מרחב שם:10}}</nowiki>
|[{{כתובת מלאה:מיוחד:Allpages|namespace=11}} {{מרחב שם:Template_talk}}]
|Template_talk
|עבור [[ויקיפדיה:דף שיחה|דפי שיחה]] לדפים במרחב השם "{{מרחב שם:TemplateTemplate_talk}}".
|-
|<nowiki>{{מרחב שם:14}}</nowiki>
|[{{כתובת מלאה:מיוחד:Allpages|namespace=15}} {{מרחב שם:Category_talk}}]
|Category_talk
|עבור [[ויקיפדיה:דף שיחה|דפי שיחה]] לדפים במרחב השם "{{מרחב שם:CategoryCategory_talk}}".
|-
|<nowiki>{{מרחב שם:100}}</nowiki>
|[{{כתובת מלאה:מיוחד:Allpages|namespace=101}} {{מרחב שם:101}}]
|
|עבור [[ויקיפדיה:דף שיחה|דפי שיחה]] לדפים במרחב השם "{{מרחב שם:100101}}".
|-
|<nowiki>{{מרחב שם:4}}</nowiki>
|[{{כתובת מלאה:מיוחד:Allpages|namespace=5}} {{מרחב שם:Project_talk}}]
|Project_talk
|עבור [[ויקיפדיה:דף שיחה|דפי שיחה]] לדפים במרחב השם "{{מרחב שם:ProjectProject_talk}}".
|-
|<nowiki>{{מרחב שם:12}}</nowiki>
|[{{כתובת מלאה:מיוחד:Allpages|namespace=13}} {{מרחב שם:13}}]
|Help_talk
|עבור [[ויקיפדיה:דף שיחה|דפי שיחה]] לדפים במרחב השם "{{מרחב שם:HelpHelp_talk}}".
|-
|<nowiki>{{מרחב שם:108}}</nowiki>
|[{{כתובת מלאה:מיוחד:Allpages|namespace=109}} {{מרחב שם:109}}]
|
|עבור [[ויקיפדיה:דף שיחה|דפי שיחה]] לדפים במרחב השם "{{מרחב שם:108109}}".
|-
|<nowiki>{{מרחב שם:118}}</nowiki>
|[{{כתובת מלאה:מיוחד:Allpages|namespace=119}} {{מרחב שם:119}}]
|
|עבור [[ויקיפדיה:דף שיחה|דפי שיחה]] לדפים במרחב השם "{{מרחב שם:118119}}".
|-
|<nowiki>{{מרחב שם:8}}</nowiki>
|[{{כתובת מלאה:מיוחד:Allpages|namespace=9}} {{מרחב שם:MediaWiki_talk}}]
|MediaWiki_talk
|עבור [[ויקיפדיה:דף שיחה|דפי שיחה]] לדפים במרחב השם "{{מרחב שם:MediaWikiMediaWiki_talk}}".
|-
|<nowiki>{{מרחב שם:828}}</nowiki>
|[{{כתובת מלאה:מיוחד:Allpages|namespace=828}} {{מרחב שם:828}}]
|
|עבור [[ויקיפדיה:יחידה|יחידות]].
|-
|<nowiki>{{מרחב שם:829}}</nowiki>
|[{{כתובת מלאה:מיוחד:Allpages|namespace=829}} {{מרחב שם:829}}]
|
|עבור [[ויקיפדיה:דף שיחה|דפי שיחה]] לדפים במרחב השם "{{מרחב שם:828829}}".
|-
|<nowiki>{{מרחב שם:446}}</nowiki>
|[{{כתובת מלאה:מיוחד:Allpages|namespace=447}} {{מרחב שם:447}}]
|
||עבור [[ויקיפדיה:דף שיחה|דפי שיחה]] לדפים במרחב השם "{{מרחב שם:446447}}".
|}