תבנית דיפרנציאלית – הבדלי גרסאות

<math>d\omega =\sum { d{ \omega }_{ { i }_{ 1 },...,{ i }_{ k } }{ dx }_{ { i }_{ 1 } }\wedge ...\wedge { dx }_{ { i }_{ k } } } =\sum { \sum _{ t=1 }^{ n }{ \frac { { \partial \omega }_{ { i }_{ 1 },...,{ i }_{ k } } }{ \partial { x }_{ t } } d } { x }_{ t }\wedge { dx }_{ { i }_{ 1 } }\wedge ...\wedge { dx }_{ { i }_{ k } } } </math>.
 
תבנית נקראת '''מדויקת''', אם היא [[דיפרנציאל (מתמטיקה)|דיפרנציאל]] של תבנית אחרת. תבנית נקראת '''סגורה''', אם ה[[דיפרנציאל (מתמטיקה)|דיפרנציאל]] שלה שווה זהותית ל[[אפס]]לאפס.
 
==תכונות==