חבורת בראואר – הבדלי גרסאות

 
יחס השקילות '''''שקולים בראוור''''' שהוצג לעיל הוא יחס על <math>\bigcup _{ n \in \mathbb{N} } { {CSA}_{\mathbb{K}}(n)} </math>, ואוסף מחלקות השקילות הוא בדיוק חבורת בראוור היחסית <math>Br(\mathbb{K} / \mathbb{F})</math>, וחבורת בראוור היא <math>\bigcup_{\mathbb{K}} {Br(\mathbb{K}/\mathbb{F})}</math>, כאשר האיחוד הוא על כל [[הרחבת גלואה|הרחבות הגלואה]] הסופיות.
 
 
כעת, נצטט את המשפט החשוב הבא: