הבדלים בין גרסאות בדף "תרי"ג מצוות"

נוספו 363 בתים ,  לפני 5 שנים
מ
{{מפנה|תרי"ג|שנה העברית ה'תרי"ג (1852{{כ}}-1853)|ה'תרי"ג}}
'''תרי"ג מצוות''', הוא כינוי למניין כללכל [[מצווה|המצוות]] המוזכרים בספרי ה[[מקרא]], שעל פי [[חז"ל]] מניינם הוא 613 (וב[[גימטריה]]: תרי"ג). בספרות המקרא עצמה אין התייחסות למניין המצוות, והיא מופיעה לראשונה ב[[ספרות חז"ל]] בתלמוד, אולם גם שםחז"ל לא צויןמנו ממהאת מורכב המנייןהמצוות. ה[[גאונים]] הם הראשונים שעסקו במניית תרי"ג המצוות לפרטיהם, ובעקבותיהם [[הראשונים]]. מהידועים שבהם הם מניין המצוות של [[הרמב"ם]] ו[[תרי"ג מצוות במניין ספר החינוך|מניין המצוות]] של מחבר לא ידוע מתקופת הראשונים שיצא לאור בשם [[ספר החינוך]].
 
'''תרי"ג המצוות''' מתחלקות לשתי קבוצות, '''רמ"ח''' (248) [[מצוות עשה]] ו-'''שס"ה''' (365) [[מצוות לא תעשה]]. דוגמה למצוות עשה: "[[שבת|וביום השביעי תשבות]]" ([[שמות]] כג,יב; לד,כא). דוגמה למצוות לא תעשה: "[[לא תעמוד על דם רעך]]" ([[ויקרא]] יט, טז).
===ספר המצוות לרמב"ם===
{{ערך מורחב|ספר המצוות לרמב"ם}}
ה[[רמב"ם]] (בהקדמהבהקדמתו ל[[ספר המצוות לרמב"ם|ספר המצוות]]) שכתבמתאר (בערבית), מתארהרמב"ם את נסיבות כתיבת ספר המצוות. בעבודתו על כתיבת ספרו "[[משנה תורה]]", הוא התכוון להכין רשימה של כל המצוות, ולכותבה בפתיחת הספר, כדי לוודא שהוא לא שוכח לכתוב על אף מצווה. אולם, כמו האבן עזרא, הוא היה בדעה שאין שיטתיות במניינים הקיימים בתקופתו. לדעתו ניתן למנות את המצוות, אלא שבתפיסה המקובלת בזמנו קיימות טעויות חמורות, ולכן הוא כותב שכאשר הוא התכוון להתחיל לכתוב את הרשימה של המצוות:
 
:"תקפני צער שכבר נצטערתי בו זה שנים, והוא: שמניין המצוות כבר דימו בו עניינים שלא אוכל לתאר עצם זכותם (בתרגום אבן תיבון: גודל גנותם)... וה' יתעלה יודע ועד, כי ככל שהרהרתי על דמיונותיהם במה שמנו - שהם מונים מה שנראה [אפילו] בעיון ראשון שאין למנותו, ושנמשכו זה אחר זה בעניין זה בלי התבוננות - גדל בעיני אסוננו ונתאמת הכרח איומו ית' עלינו: "ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום, אשר יתנו אתו אל יודע הספר לאמר: קרא נא זה, ואמר לא אוכל כי חתום הוא" (ישעיה כט, יא)"{{הערה|1=הקדמה ל[[ספר המצוות לרמב"ם|ספר המצוות]] בתרגומו של [[יוסף קאפח]]}}.
==אלו מצוות נכללות במניין תרי"ג מצוות?==
 
מוני "תרי"ג המצוות שנאמרו למשה מסיני" קבעו כללים לפיהם נספרים הציווים המופיעים במקרא במניין תרי"ג אם כמצווה אחת הכוללת כמה חלקים ופרטים, או ספירת פרטים שונים בקטגוריה מסויימת כל אחד כמצווה נפרדת, ואלו ציוויים על אף שנאמרו במקרא אינם נכללים במניין תרי"ג. בקביעת הכללים דנו בשאלות דלהלן, אך אין הסכמה אחידה מה הם 613 המצוות.
אף לפי אלו הסוברים, שתרי"ג הוא מספרן המדויק של המצוות, שנאמרו למשה מסיני, יש דעות שונות בנוגע לשאלה, אלו מצוות נכללות במניין התרי"ג. קיימים מספר אופני חלוקה למצוות שלגביהם יש דעות שונות מה כלול ומה אינו כלול במניין המצוות:
 
* פרשיות - פרטי הפרשיות. דוגמה, בגדי כהונה האם הם מצווה אחת, או מספר מצוות?
# קיימים דינים מעשיים התלויים במניין המצוות. <BR>לדוגמה: עונש מלקות, למי שעבר על איסור תורה וצריך לדעת על כמה אזהרות עבר כדי לקבוע בכמה מלקות הוא חייב.
# יש בזה מצוות לימוד תורה.
# לפי דעות מסוימות יש לכך חשיבות ברבדי הדרש, הרמז וה[[קבלה|סוד]], שבתורה מייחסים חשיבות ומדייקים במספרים 613; 620 (613 בתוספת 7 מצוות שתקנו חכמים) ונאמרו בהם דרשות, רמזים וסודות. דוגמאות:<BR>בתורת הספירההקבלה, נאמר שהספירה הראשונה מעשר הספירות היא, '''כתר''' ובגימטריה 620., זהורומזת מנייןלמניין תרי"ג מצוות דאורייתא בצרוף [[שבע מצוות בני נח]] (620=7+613). לדעה זו שבע מצוות בני נח אינם נכללים בתרי"ג.<BR>במקום לפיאחר אחרים,מוסבר שמהששמה של ה[[גיור|גיורת]] [[מגילת רות|'''רות''']] עולההוא בגימטריה 606. זאתרמז כיוןלכך שקיימה את שבע מצוות בני נח אף לפני שהתגיירה ומשנתגיירה נוספו לה רק 606 מצוות, סה"כ תרי"ג מצוות (613=7+606).<BR> דעות אלולדיעה חולקות כמובן בשאלה האםזו שבע מצוות בני נח לא נמנות איפוא בתרי"ג מצוות או שלאהמצוות.
 
==ספרי המצוות==